Till sidans huvudinnehåll

Jobba på arbetsmarknad och vuxenutbildning

Vi hjälper göteborgare som står utanför arbetsmarknaden, vill slutföra eller komplettera sina studier, gå en yrkesutbildning eller lära sig svenska. Vi har utbildningar särskilt anpassade för dem som har en funktionsnedsättning. Genom samverkan med olika aktörer säkrar vi kompetensförsörjningen i Göteborg.
En man tar en kvinna i hand. Båda sitter vid ett skrivbord.

Det här gör vi 

Den kommunala vuxenutbildningen ger göteborgaren möjlighet att slutföra sina grundskole- eller gymnasiestudier men också att få grundläggande kunskaper i svenska språket (svenska för invandrare). Vi anordnar anpassad utbildning för elever med inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder dessutom yrkesutbildningar som ger göteborgaren praktisk kompetens inom arbetsområden där det finns kompetensbehov.

För personer som står långt från arbetsmarknaden tar vi fram skräddarsydda lösningar för att rusta dem till att bli anställningsbara på den öppna arbetsmarknaden. Vi hjälper unga att komma närmare arbetsmarknaden till exempel genom att erbjuda jobb under skollov.

Vi skapar insatser och utbildningar för de personer som står utanför arbetsmarknaden. Genom samverkan med olika aktörer säkrar vi kompetensförsörjningen samtidigt som vi arbetar för att förflytta människor på och utanför arbetsmarknaden.

Hos oss kan du jobba som

Arbetsmarknadskonsulent

Som arbetsmarknadskonsulent arbetar du med göteborgare som står utanför arbetsmarknaden och som är aktuella för olika former av arbetsmarknadsinsatser. Du genomför rekrytering, planering och ansvarar för den utvecklingsplan som arbetstagaren får i samband med anställningen. Målet med anställningarna är att göteborgarna ska gå vidare till ett arbete på den öppna arbetsmarknaden eller till studier.

Studie- och yrkesvägledare

Att arbeta som studie- och yrkesvägledare hos oss innebär en varierande arbetsmiljö. Ena dagen är du på förvaltningen och möter göteborgaren och nästa dag kan du vara hos en av våra utbildningsleverantörer eller i en av våra arbetsmarknadsinsatser. Som studie- och yrkesvägledare är du även med i olika samverkansprojekt, där du med din spetskompetens karriärvägleder vuxna göteborgare vidare mot studier eller jobb.

Pedagog

Pedagogernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att kartlägga de sökandes förutsättningar och förkunskaper inför ansökan till studier. Arbetsuppgifter kan exempelvis innefatta bedömning av test, pedagogisk kartläggning och dialogmöten med sökande. Det förekommer även att du håller i informationsmöten för sökande inför antagning eller kursstart.

Rektor

I rollen som rektor arbetar du samverkande både över avdelningar inom förvaltningen och med externa kontakter och upphandlade skolor. Som rektor på arbetsmarknad och vuxenutbildning har du myndighetsansvar och ansvar för utveckling av den upphandlade utbildningen i linje med nationella och lokala styrdokument samt gällande ramavtal. Som rektor hos oss leder du ett team mot att uppnå målen för verksamheten, men du har inget direkt budget- och personalansvar.

Arbetsterapeut

I rollen som arbetsterapeut är du ansvarig för planering, genomförande och uppföljning av arbetsterapeutiska insatser för de göteborgare som står utanför arbetsmarknaden och är aktuella för olika typer av arbetsmarknadsinsatser. I ditt arbete kan du bidra med din kompetens vid arbetsplatsanpassningar, skriva underlag och stötta arbetstagare vid kontakter med andra myndigheter. Arbetet sker i samverkan med avdelningens kurator och arbetsmarknadskonsulenter för att på bästa sätt stötta varje individ vidare ut mot en anställning.

Studie- och yrkesinformatör

Som studie- och yrkesinformatör är det du som besvarar göteborgarens frågor om vuxenutbildning och guider dem på sin väg mot studier. Du arbetar i nära samarbete med förvaltningens studie- och yrkesvägledare, pedagoger, antagningshandläggare, rektorer och kuratorer. Kontakten med göteborgare sker både genom telefon, mejl och personliga möten.

Peer support – stödperson med egen erfarenhet

Du som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och annan social utsatthet kan arbeta som peer support. Då är du anställd av oss på arbetsmarknad och vuxenutbildning men arbetar på en arbetsplats i Göteborgs Stad, inte sällan inom omsorg eller rehabilitering. Du arbetar professionellt tillsammans med andra experter för att stötta brukare/patienter i deras återhämtning från psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Vill du arbeta som peer support ska du kontakta NSPHVG, nationell samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland, som sköter rekryteringen åt oss. Det är även NSPHVG som håller i den obligatoriska utbildning som krävs för att bli Peer support i Göteborgs Stad. 

Kontakt NSPH Västra Götaland och Göteborg

Peer Support NSPH Västra Götaland och Göteborg

Det här erbjuder vi 

Som medarbetare i förvaltningen arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder vi dig förutom ett meningsfullt och omväxlande arbete:

  • Trygg anställning med goda anställningsvillkor
  • Heltid med möjlighet till deltid
  • Introduktion vid nyanställning
  • Kompetensutveckling
  • Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Utvecklas hos oss

Här finner du några konkreta exempel på utvecklingsmöjligheter och fortbildningar:

  • Morgondagens chef
  • Ledarakademin för chefer
  • Huvud- och handledarutbildning för de medarbetare som tar hand om våra praktikanter
  • UL – utvecklande ledarskap
  • Samarbete med olika universitet och högskolor

Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta oss

Öppettider

För frågor om vuxenutbildning

Telefon
031-368 30 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Brogatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716] }, "properties":{ "title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4", "content":"Brogatan 4" } }]

Postadress

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg

Relaterat

Lediga jobb

Vi söker nya kollegor varje dag. Hos oss kan du jobba som allt från lärare till landskapsarkitekt. Hitta ditt nya jobb hos oss.

${loading}