Till sidans huvudinnehåll

Våra förhållningssätt


Tillsammans ska vi göra bra vardagar för de som bor, besöker och verkar i Göteborg - och för alla som jobbar hos oss. Grunden är våra förhållningssätt.
Fyra ikoner som illustrerar Göteborgs Stads förhållningssätt.
Förhållningssätten vägleder oss i våra uppdrag och hur vi agerar mot varandra, boende, besökare och näringsliv. lllustration: Visuell kommunikation

Våra förhållningssätt

Göteborgs Stads förhållningssätt är en överenskommelse mellan alla oss som arbetar i Göteborgs Stad och ett löfte till alla boende, besökare och näringsliv. Förhållningssätten är en del av Göteborgs Stads medarbetar- och arbetsmiljöpolicy och bygger på demokratins värdegrund, FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och Europakonventionen.

Förhållningssätten vägleder oss i våra uppdrag och hur vi agerar mot varandra, boende, besökare och näringsliv. Att stärka organisationskulturen syftar i grunden till att stärka kvalitet och resultat i verksamheten.

Hur vi agerar kan på ett ögonblick bygga eller rasera förtroende. De vi är till för ser oss som en organisation. Förutom att uppträda korrekt ska vi agera enhetligt oavsett vilka uppdrag vi utför. Det här är våra fyra förhållningssätt:

Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för

Vi har ett demokratiskt samhällsuppdrag reglerat i lag. Vi sätter målgruppens behov och rättigheter i centrum. Likställighetsprincipen ska gälla oavsett målgruppens bakgrund eller i vilken del av staden de bor.

Vi bryr oss

Vi sätter oss in i målgruppens livssituation, engagerar oss i vårt uppdrag. Vi är aktiva och tar ansvar för det vi gör. Vi informerar internt och framförallt externt till målgruppen.

Vi arbetar tillsammans

Människan har sammansatta behov och rättigheter vilket kräver helhetssyn men också att vi samarbetar med andra aktörer för att på bästa sätt svara mot målgruppens alla behov och rättigheter. Det ska också vara självklart att dem vi är till för är med, påverkar och medskapar.

Vi tänker nytt

Samhället och människorna förändras. Våra etablerade lösningar räcker inte alltid till. Därför är utveckling en ständig närvarande fråga i verksamheten. Vi ska hitta nya lösningar inom ramen för de resurser och de uppdrag vi har. Nytänkande och innovation kräver öppenhet och utrymme för olikheter.


Illustration som visar ett myller av olika fötter och hjulen på en rullstol.
Göteborgs Stad ska arbeta aktivt mot alla former av diskriminering. Illustration: Visuell kommunikation

Jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Alla verksamheter och arbetsplatser i Göteborgs Stad ska präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald. För oss handlar det om att vi som jobbar i staden ska spegla dem vi jobbar för, alltså våra invånare.

Vi värnar mänskliga rättigheter

Arbetet i staden handlar främst om att tillgodose mänskliga rättigheter i alla våra verksamheter.
Du som invånare eller medarbetare ska bli värdigt bemött oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet, könsidentitet eller uttryck.

Göteborgs Stad ska också arbeta aktivt mot alla former av diskriminering och allt som leder till att människor och grupper särbehandlas negativt. Vi vill vara en förebild och föregångare i mänskliga rättigheter och i jämställdhet.

Vi mäter jämställdhet

Göteborgs Stad mäter jämställdhet på jobbet sedan år 2010. Mätverktyget vi använder ger oss möjlighet att jämföra oss med och lära av andra.

Några viktiga nyckeltal vi mäter är
• hur könsfördelningen ser ut i olika yrkesgrupper
• hur stor andel av Göteborgs Stads högre chefer är kvinnor
• hur många föräldradagar männen har tagit ut.

Vi följer upp varje nyckeltal så att vi kan förbättra jämställdheten, steg för steg.

Kontakta Göteborgs Stad

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Relaterat

Lediga jobb

Vi söker nya kollegor varje dag. Hos oss kan du jobba som allt från lärare till landskapsarkitekt. Hitta ditt nya jobb hos oss!

Kvinna som ler

Våra yrkesområden

I Göteborgs Stad finns över 100 yrken och runt 1000 befattningar. Läs mer om våra yrkesområden.

Möt medarbetare

Se filmer och läs korta intervjuer med några av våra nästan 60 000 medarbetare. Vi är Göteborg.

${loading}