Till sidans huvudinnehåll

Karriär på ditt sätt

Utan våra medarbetare är vi ingenting. Därför är ett av våra viktigaste uppdrag att skapa utrymme för dig att trivas på jobbet och växa i din yrkesroll.

Utvecklas som medarbetare

 Hos oss kan du utvecklas på ditt sätt, på bredden, tvären eller höjden. Du kanske vill prova något av stadens över 100 andra yrken, bli specialist, chef eller bara bli ännu bättre på det du gör.

Många karriärvägar

Göteborgs Stad är en stor arbetsgivare med många olika karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Hos oss finns många olika förvaltningar och bolag som jobbar med allt från stadsplanering till hälsovård. Tillsammans har vi nästan 1000 olika befattningar. Det betyder att du kan byta jobb och till och med yrke, utan att byta arbetsgivare.

Bredd eller spets

Hos oss kan du jobba brett eller fördjupa dig som specialist. Inom Göteborgs Stad finns specialistroller med specifik spetskompetens inom många branscher, till exempel inom stadsutveckling, pedagogik, hälsovård, HR, kommunikation och IT.

Bli chef eller ledare?

En annan väg att gå är att utveckla dina ledaregenskaper. Har du intresse och uppfyller kriterierna kan du ta steget genom vårt eget ledarskapsprogram Morgondagens chef. Se den korta filmen för att få veta mer.

Karriärcoachning

Alla medarbetare och chefer i Göteborgs Stad kan också få kostnadsfria coachning kring karriär, kompetens och yrkesliv. Göteborgs Stads Karriärcenter hjälper dig att se hur du kan utvecklas i din roll, vart du egentligen vill i ditt yrkesliv och hur du kan nå dit. Se den korta filmen för att få veta mer.

Utvecklas som chef och ledare

Att vara en av Göteborgs Stads nästan 2600 chefer är ett mycket viktigt arbete, som kräver stor förmåga att leda andra, ha helhetssyn, vara lyhörd, prioritera, reflektera och växla perspektiv. Du jobbar också i nära samarbete med i din ledningsgrupp, din förvaltning och andra chefer i Göteborgs Stad genom olika nätverk och forum. Varje år möts alla chefer för en gemensam ledarskapsdag.

I Göteborgs Stad finns det stora möjligheter att utvecklas i din chefsroll. Du erbjuds flera olika typer av kompetensutveckling inom ledarskap, bland annat med inriktning på att utvecklas som strategisk chef eller inom mentorskap eller coachning.

Utvecklingsprogram för förvaltnings- och bolagschefer

Göteborgs Stad har genomgått en omfattande organisationsförändring sedan 2018 och har nu etablerat en ny struktur. För att säkerställa en övergång från delar till helhet så finns ett utvecklingsprogram för förvaltnings- och bolagschefer. Kristina Lindfors är direktör på exploateringsförvaltningen och har gått programmet.

Vad gör du på ditt jobb?

Som direktör är jag ytterst ansvarig för att exploateringsförvaltningen uppfyller det som politikerna vill att vi ska göra, att omsätta deras vilja till ett ”hur”. Jag leder förvaltningsledningen, som i sin tur leder resten av organisationen. Det är mitt jobb att visa riktningen och fatta beslut om hur vi samordnar oss med övriga delar av staden.

En viktig sak jag har lärt mig är att en mer sammanhållen stadsutveckling gynnar oss alla. Om vi bara driver våra egna förvaltningars intressen kommer det inte gynna göteborgarna i slutändan. Så det är viktigt att vi alla, som förvaltnings- och bolagschefer, genomsyras av detta åtagande.


Tack vare programmet utgår vi nu från samma teorier. Det, och att vi lär känna varandra på djupet och får en samsyn kring att jobba för helheten, det är utbildningens främsta styrkor om du frågar mig. Foto: Lo Birgersson

Vilka egenskaper är viktigast för en ledare?

En chef behöver ha känslomässig stabilitet. Har du inte koll på ditt inre blir det inte bra eftersom du påverkar så många andra. Då bör man ha en hyfsad stabilitet. Att ha det lätt socialt underlättar också. Öppenhet och nyfikenhet gör att du ser nya perspektiv, det är en väldigt viktig del i att vara en bra ledare. Samvetsgrann är självklart också jätteviktigt, kanske särskilt i offentlig verksamhet. Vi ska ju alltid klara att bli granskade.
Jag har en bakgrund inom föreningslivet, idrottsföreningar och främst inom bordtennisen. Jag insåg att jag var bättre som ledare än som spelare och blev tidigt involverad som ungdomsledare och ansvarig för ungdomsverksamheten. Att leda inom ideella organisationer är verkligen fantastiskt – tänk att se människor engagera sig och lägga en hel helg på ideellt arbete i sin förening!
Inom föreningslivet fick jag också träning i att tänka övergripande och ta hänsyn till olika perspektiv. I stället för att bara tänka att "vi har rätt" var det viktigt att förstå att olika enheter kan ha olika åsikter. Att kunna se saker från olika perspektiv är avgörande för att vara en bra ledare.

Vilka utmaningar möter du som ledare?

Som ledare inom stadsutveckling stöter jag på en hel del utmaningar. En av de största utmaningarna är att hantera intressekonflikter och målkonflikter som uppstår. Ta till exempel frågan om att skapa smidiga färdvägar genom staden. För att uppnå det behöver vi en väl fungerande kollektivtrafik. Samtidigt vill vi också se till att staden är en trevlig plats att bo på. Så vad gör vi om det finns vackra träd på den snabbaste spårvagnslinjen och det skulle kräva att de tas bort för att ge plats åt asfalt? Som ledare är det mitt ansvar att förmedla att det som gynnar staden som helhet är viktigare än vad som gynnar oss som förvaltning. Det kan vara en utmaning, men det är något jag arbetar aktivt med.

Göteborgs Stad har ett utvecklingsprogram för stadens förvaltnings- och bolagschefer – vilka är dess främsta styrkor

Utbildningsprogrammet som många förvaltnings och bolagschefer gått, har varit en viktig grundplåt och nya chefer får en kortversion av programmet. Tack vare programmet använder vi numera begrepp som alla känner till och utgår från samma teorier. Det, och att vi lär känna varandra på djupet och får en samsyn kring att jobba för helheten, det är utbildningens främsta styrkor om du frågar mig.
Att vi alla dessutom sammankallas regelbundet av Eva Hessman, vår stadsdirektör, är värdefullt. Det påminner oss om vikten av att sätta våra bolag och förvaltningar i ett större sammanhang i staden. Det gynnar göteborgarna.

Har du ett favoritverktyg från utvecklingsprogrammet?

De teoretiska verktygen i utbildningen satte ord på saker jag funderat på. Verktyget DAC till exempel, hjälper mig att hålla fokus på riktning, samordning och åtagande.
Verktyget tillitsspiralen är värdefullt och handlar bland annat om att våga visa sina chefskollegor både bättre och sämre sidor, det kräver ju tillit.
Men mitt favoritverktyg är det som handlar om att leda i komplexitet. Det hjälper mig att skilja på komplicerade och komplexa problem. Komplicerade problem kan gå att lösa med en logik. I de komplexa problemen däremot är det så många faktorer som hänger ihop att de inte bara har ett svar. Jag gillar komplexa problem, de påminner om livet i stort. Inför komplexa problem måste vi våga testa och utvärdera tillsammans och i det arbetet är verktyget värdefullt.

Vad vill du säga till någon som överväger att söka jobb i Göteborgs Stad?

Till någon som överväger att söka jobb i Göteborgs Stad skulle jag definitivt säga att det är en organisation som lockar till sig specialister med hög kompetens. Vi är en stor organisation med många möjligheter till utveckling. Göteborgs Stad har verkligen mycket att erbjuda och det finns så många olika karriärvägar att utforska.
Att vara i demokratibranschen och jobba med att göra skillnad kan jag rekommendera. Jag uppskattar själva allvaret i demokratiuppdraget. Att hela tiden vara beredd på att bli granskad och kunna förklara vad vi gör – det är en nerv i att leva upp till det tycker jag.

Fakta om utvecklingsprogram för förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har genomgått en omfattande organisationsförändring sedan 2018 och har nu etablerat en ny struktur. För att säkerställa en övergång från fragmentering till en sammanhängande enhet arbetar förvaltnings- och bolagschefer tillsammans varje månad med temat "från delar till helhet". Denna strategi ger dem verktyg att leda i förändring.
Förvaltnings- och bolagscheferna förväntas agera modigt, innovativt och uthålligt. Inom deras kunskapsbas finns olika verktyg som stödjer dessa förväntningar:

  • DAC (riktning, samordning och åtagande) spelar en avgörande roll. DAC förklarar och visar hur ledarskapet påverkar verksamheten genom att fokusera på riktning, samordning och åtagande.
  • Relations- och tillitsspiralen. Anders Wendelheims modell för relations- och tillitsspiralen illustrerar hur en grupp kan bygga starka relationer genom att ha ömsesidig tillit och vara öppna, vilket direkt påverkar förmågan att hantera strategisk komplexitet. Öppenhet och tillit är två sammanflätade faktorer. Å ena sidan är tillit en förutsättning för att vara öppen. Å andra sidan skapas trygghet genom öppenhet.
  • Att leda i komplexitet. Det är av stor vikt att kunna särskilja komplicerade och komplexa problem och att ha en gemensam definition av dem. Vilken typ av problem vi står inför påverkar hur vi bör agera och vilket ledarskap som krävs. Att förstå och analysera de utmaningar vi står inför är därför av högsta betydelse.

Göteborgs Stads ledarskapsutbildning för direktörer och bolagschefer erbjuder en väg framåt genom att ge dem verktygen att navigera i en föränderlig verklighet. Genom att använda dessa kunskaper kan de bättre leda sina organisationer mot framgång och hållbar utveckling.


Kontakta Göteborgs Stad

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Relaterat

Lediga jobb

Vi söker nya kollegor varje dag. Hos oss kan du jobba som allt från lärare till landskapsarkitekt. Hitta ditt nya jobb hos oss!

Våra yrkesområden

I Göteborgs Stad finns över 100 yrken och runt 1000 befattningar. Läs mer om våra yrkesområden.

${loading}