Till sidans huvudinnehåll

Förste socialsekreterare

Möt Unael som jobbar som förste socialsekreterare. Som förste socialsekreterare har han ansvaret att arbetsleda det operativa arbetet på sin enhet.

Socialsekreterade Unael planerar sitt arbete framför whiteboard-tavlaFoto: Mikaela André

Vad gör du på ditt jobb?​​

Jag jobbar på en enhet där vi utreder rätten till försörjningsstöd och insatser för att individer ska komma ut i egen försörjning. Jag är förste socialsekreterare vilket innebär att jag arbetsleder det operativa arbetet på enheten. Scheman för socialsekreterarna, introduktion av nya medarbetare, metod- och kompetensutveckling, utvärderar arbetssätt och tar fram nya rutiner. Jag jobbar också med handläggarskolan där introducerar nya medarbetare i vad det innebär att jobba med försörjningsstöd. 

Vad är det bästa med att jobba i Göteborgs Stad?​​

Det bästa är att kombinera trygg anställning och ha möjlighet att utvecklas i det jag brinner för. För mig är det metodutveckling för att kunna stötta dem vi är till för – alltså vårt grunduppdrag.

Min roll gör också att jag får vara kreativ och jobba med ledarskap och introduktion - jag måste kunna anpassa min ledarstil efter individen. Det är både kul och ett stort ansvar.

När får du extra energi av ditt jobb?​​

Jag får en energiboost när jag ser positiv utveckling hos en handläggare och när jag ser konkreta resultat av våra insatser.

När är du stolt över ditt jobb?​​

Jag blir extra stolt när jag ser att vårt arbete har positiv inverkan och gör skillnad för människor. Särskilt när fler barnfamiljer kommer ut i egen försörjning och kan leva självständiga liv.

Vilken utbildning har du?​​

Jag har gått socionomprogrammet på Göteborgs universitet och en rad interna utbildningar.

Berätta om din karriär! ​

Jag har faktiskt bara varit anställd i Göteborgs Stad! När jag studerade arbetade jag först extra inom skolan och äldreomsorgen och sedan i socialtjänsten. Jag tog examen 2020 och har sedan dess arbetet med försörjningsstöd, först som socialsekreterare och nu som förste socialsekreterare.

Vilka utvecklingsmöjligheter har du?​​

Jag har stora möjligheter att utvecklas i mitt arbete, till exempel i hur jag arbetsleder på enheten. Göteborgs Stad är en stor arbetsgivare så här finns många interna utbildningar och karriärvägar.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka jobb i Göteborgs Stad?​

Våga sök!

Kontakta Göteborgs stad

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}