Till sidans huvudinnehåll

Avdelningschef Försörjningsstöd

Arbetsbeskrivning

För att ha ett ökat fokus på försörjningsstödprocesserna har socialförvaltningen Hisingen valt att ha en särskild avdelning för verksamhetsområdet försörjningsstöd. Grunden är att förvaltningen ser att det finns en utvecklingspotential inom verksamhetsområdet med kvalitativa insatser och kostnadseffektiva processer. Vi söker nu en efterträdare till vår avdelningschef. Som avdelningschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och svarar direkt mot direktören. Du och dina kollegor ansvarar för att på strategisk nivå driva och utveckla förvaltningen och Göteborg i den riktning som krävs utifrån lagstiftning och politiska beslut. Staden har fyra socialförvaltningar vilket innebär ett nära samarbete med övriga socialförvaltningar för att uppnå en likvärdig och effektiv verksamhet.

Avdelning Försörjningsstöd består av 6 enhetschefer med lång erfarenhet inom sitt respektive ansvarsområde. En omorganisering är genomförd på avdelningen och verksamheten finns idag på två socialkontor. Vi förväntar oss att du tillsammans med enhetscheferna visar vägen fram. Vi ställer krav på driv, engagemang och intresse att följa upp resultat av den egna verksamheten men också genuin nyfikenhet på hela förvaltningen.

Vi vill vara en lärande och utvecklande förvaltning men det kommer inte av sig självt utan av en vilja att förändra och förbättra den egna verksamhetens arbete och bidra till att förbättra andras. Du behöver hålla dig uppdaterad kring andra huvudmäns verksamhetsområden som arbetsmarknad, arbetslivsinriktad rehabilitering och rehabilitering. Det ingår också att bedriva samverkan på olika sätt med andra huvudmän. Utöver det personliga ledarskapet är du representant för arbetsgivaren, samverkar med bland annat de fackliga organisationerna och driver arbetsmiljöarbetet inom din avdelning.

Vi arbetar för en hög grad av rättssäkerhet och ger målgrupperna professionellt och kompetent bemötande. Vår målgrupp har olika behov och förutsättningar. Därför behöver vi vara uppdaterade kring olika behov som finns men också kring olika metoder, arbetssätt samt effektiva insatser.

Kvalifikationer

Du är socionom eller har annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig med gedigen erfarenhet av myndighetsutövning inom avdelningens område. Du har mångårig erfarenhet av att leda verksamhet inom det angivna området. Det är meriterande om du har varit chef över chef på strategisk nivå. Du som söker ska ha bred erfarenhet av myndighetsutövning och goda kunskaper inom socialrätt.

Ledarkriterier gällande det personliga ledarskapet är för denna rekrytering är:

Analytisk:
Du identifierar och analyserar problemets kärna eller det väsentliga och drar de rätta slutsatserna, med utgångspunkt från tillgänglig information. Du fattar beslut när omständigheterna så kräver det, även under osäkra förhållanden eller mot bakgrund av begränsad information.

Förändringsorientering
Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

Helhetssyn:
Du har god överblick gällande det egna ansvarsområdet och har ett starkt samhällsintresse. Chefen sätter in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och visar intresse för och driver frågor mellan verksamhetsområden för att skapa mervärde för staden. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv för att hålla sig à jour med omvärlden, skapar och upprätthåller relevanta nätverk och upptäcker möjligheter till övergripande samarbeten

Social säkerhet:
Du agerar på ett lugnt och stabilt sätt i mötet med nya människor och kan agera övertygande, tillitsfullt och oberoende i såväl informella som i formella situationer och utsatta lägen. Du står för sina åsikter och förmedlar obekväma budskap när detta behövs. Du är flexibel och samspelar väl med aktörer inom olika områden och nivåer.
Du använder intern och extern kommunikation som verktyg för att få verksamheten att fungera effektivt. Du tillämpar lagar och förordningar och riktlinjer för verksamheten samt att du leder och styr verksamheten med fokus för dom vi är till för.

Om Socialförvaltningen Hisingen

Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum
2024-08-04
Referensnummer
C201452

Anställningsvillkor

Omfattning
Heltid
Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse

Kontaktpersoner

Helena Lundberg
Tf Direktör och Avdelningschef ekonomi
Telefon: 0313668930
E-post: helena.lundberg@socialhisingen.goteborg.se

Fackliga företrädare

Carina Karlsson
Vision
Telefon: 031-366 88 22
E-post: carina.karlsson@fv.vision.se
Berglind Brynjarsdottir
Akademikerförbundet SSR
Telefon: 031-366 64 24
E-post: berglind.brynjarsdottir@socialhisingen.goteborg.se
Erén Andersson
Saco-Rådet
E-post: eren.andersson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Tipsa en vän

Dela annonsen

${loading}