Till sidans huvudinnehåll
Illustration på en människa som tar ett stort kliv ut i rymden.

För arbetsplatser som vill ta emot lovjobbare


Du som tar hand om lovjobbare gör en viktig social insats och får dessutom hjälp på jobbet. På köpet kommer nya perspektiv och känslan av att ha hjälpt någon att ta ett viktigt steg i livet. Att ta emot en lovjobbare är ofta ett litet steg för er, men ett gigantiskt kliv för Albin, Vera, Hassan och alla de andra tusentals ungdomar som varje år lovjobbar i Göteborgs Stad.

Varför ta emot sommarjobbare? 


Så här registrerar du platser

Här kan ni registrera och sedan hantera era platser i systemet. Observera att ni behöver lägga in era uppgifter, även om ni tidigare tagit emot lovjobbare. Facklig samverkan ska ske före platserna läggs in i systemet. Detta görs i ordinarie forum på den förvaltning eller bolag som planerar att ta emot lovjobbare.

Sista dag att registrera arbetsplats är 1 mars 2024. Kontakta oss om du vill ha hjälp att lägga till platser.

Påsklovsjobb

Påsklovsjobb pågår under påsklovet, vecka 14 (2-5 april, eftersom måndagen är röd dag).

De som kan söka går i gymnasiet eller är inskrivna på kommunala aktivitetsansvaret. De är folkbokförda i Göteborg och högst 19 år.

Anmäl platser senast 8 mars 2024.

Registrera påsklovsplatser

Sommarjobb

Sommarjobb pågår under sommaren 2024, från v. 25-33. 

De som kan söka går i årskurs 8 eller 9, i gymnasiet år 1 och 2 eller är inskrivna på kommunala aktivitetsansvaret. De är folkbokförda i Göteborg och högst 19 år.

Anmäl platser senast 1 mars 2024.

Registrera sommarjobbsplatser

Sommarjobben sker i tre olika perioder

Så här ser perioderna ut 2024: 

Årskurs 8 och 9:

  • Period 1: 17 juni  5 juli (v. 25-27)
  • Period 2:  8 juli  26 juli  (v. 28-30)
  • Period 3:  29 juli  9 augusti (v. 31-32, obs! två veckor)

Gymnasiet år 1 och 2:

  • Period 1: 17 juni  5 juli (v. 25-27)
  • Period 2:  8 juli  26 juli  (v. 28-30)
  • Period 3:  29 juli  16 augusti 

Handledare

Arbetsplatsen står för handledare och ni behöver också planera vem som ersätter en handledare som blir sjuk eller är ledig. Du anmäler handledare på samma sätt som du anmäler er arbetsplats. Kom ihåg att du endast kan anmäla handledare som du är direkt ansvarig för. Handledaren måste också ha tackat ja till uppdraget samt känna till förutsättningarna kring uppdraget.

Handledarersättning 

Har ni behov av att anställa handledare för att ta emot sommarjobbare? Det är möjligt att ansöka om handledarersättning när ni behöver anställa en handledare som tar emot mellan 5-10 ungdomar. Fyll i Ansökan om handledarersättning för sommarjobb 2024 och mejla oss också en budgetberäkning för de handledarkostnader ni har ansökt om handledarersättning för. Mejla oss på ungdomsjobb@arbvux.goteborg.se

Ni kan ansöka om handledarersättning fram till 16 februari 2024 och den 26 februari ges besked.

Ansökan om handledarersättning för sommarjobb 2024

Handledarutbildning

För att ni ska kunna förbereda er på bästa sätt kommer vi under våren hålla i digitala handledarutbildningar där vi går igenom allt som har att göra med handledaruppdraget, från den första kontakten med ungdomen till att ni skickar in deras tidrapporter. I tabellen nedan kan du se datum och tid för vårens handledarutbildning.


Datum Tid
16 maj 9 -11
21 maj 13:30 - 15:30
4 juni 13:30 - 15:30
14 juni 9 -11

Anmäl dig till handledarutbildning

Arbetsgivaransvar

Arbetsmarknad och vuxenutbildning har arbetsgivaransvaret. Det är vi som betalar ut lönen till ungdomarna och samordnar anställningarna. Det är även vi som fattar beslut om en ungdom behöver avsluta sin anställning hos er. Om det eventuellt inte skulle fungera med lovjobbaren kommer vi ut till er arbetsplats och för i första hand en dialog med berörd ungdom och handledare. Se till att kontakta oss så fort något uppstår, så att vi tillsammans kan arbeta för en lösning.  

Försäkring

Lovjobbaren är försäkrad via arbetsmarknad och vuxenutbildning hos AFA försäkringar, TFA-KL. 

Ledighet

Grundprincipen är att lovjobbaren måste kunna arbeta hela perioden. 

Utdrag ur belastningsregistret

Om din arbetsplats kräver utdrag ur belastningsregistret begär arbetsmarknad och vuxenutbildning in och kontrollerar det innan lovjobbaren börjar arbeta hos er. Om lovjobbaren skickar eller lämnar utdraget till er ska ni meddela hen att det är vi som ska ta emot det. Detta eftersom vi står som arbetsgivare för samtliga lovjobbare.

Lön

Hela lönen betalas ut vid ett tillfälle även om arbetsperioden sträcker sig över ett månadsskifte. Lönen baseras på de tidrapporter som arbetsplatsen lämnar in efter slutförd period. 

Vilket ansvar har arbetsplatsen?

Arbetsmiljöansvar

Vi som arbetsgivare har tillsammans med er på arbetsplatserna ett delat arbetsmiljöansvar. Det är därför viktigt att ni går igenom en riskbedömning med lovjobbaren samt informerar om säkerhetsföreskrifter, utrymningsvägar och var brandsläckare finns. Läs mer om arbetsmiljö för ungdomar på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se. Under lovjobbet kan vi komma att besöka er för att bland annat säkerställa arbetsmiljöarbetet. 

Handledare

Arbetsplatsen står för handledare. Planera även vem som ersätter en handledare som blir sjuk eller är ledig. 

Arbetsuppgifter

Arbetsplatsen står för arbetsuppgifter. Lovjobbaren får inte ersätta ordinarie personal eller lämnas ansvarig för någon verksamhet. Planera vad som kommer vara lovjobbarens huvudsakliga arbetsuppgifter och hur de ska utföras på ett säkert sätt. Fundera även över vad hen inte får göra i er verksamhet.

Tidrapport och omdöme

Arbetsplatsen ansvarar för att fylla i tidrapporten för lovjobbarens arbetade timmar. Var noga att registrera om hen är sen eller frånvarande. Lönen baseras på tidrapporten. Därför är det viktigt att den kommer in till oss under lovjobbarens sista arbetsdag. Glöm inte heller att ge en kopia till lovjobbaren. Har ni inte tillgång till skrivare kan ni be hen ta ett foto på tidrapporten. Det är också arbetsplatsens ansvar att ge lovjobbaren ett skriftligt omdöme efter periodens slut.

Instruktion — så här fyller du i tidrapporten

Arbetstiden

För gymnasielever och elever i årskurs 9 är arbetstiden 6-8 timmar/dag, exklusive 30-60 minuter lunchrast. Ni väljer själva hur många timmar som är lämpligt på er arbetsplats. Elever i årskurs 8 arbetar 6 timmar per dag.

Lovjobbaren får inte arbeta på helger. Arbetsdagen får starta tidigast klockan 7:00 på måndagar, övriga veckodagar tidigast klockan 6:00. Arbetsdagen slutar senast klockan 19:00.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs till någon av er på arbetsplatsen. Informera lovjobbaren om vilket telefonnummer hen ska ringa för att sjukanmäla sig.

Blanketter

Tjänstgöringsrapport årskurs 8 period 1

Tjänstgöringsrapport årskurs 8 period 2

Tjänstgöringsrapport årskurs 8 period 3

Tjänstgöringsrapport årskurs 9 period 1

Tjänstgöringsrapport årskurs 9 period 2

Tjänstgöringsrapport årskurs 9 period 3

Tjänstgöringsrapport gymnasiet period 1

Tjänstgöringsrapport gymnasiet period 2

Tjänstgöringsrapport gymnasiet period 3

Registrera platser

Timeout occured while calling: RestConfiguration: url = https://microservices.goteborg.se/sdw-service/display/sites?sort=name,asc&size=10000&page=0&siteId=7227, workmanager = MicroserviceRestWorker, timeout = 15000, headers = [Accept = application/json;odata=verbose], parameters = []

${loading}