Till sidans huvudinnehåll

Sommarjobb för dig i årskurs 9


Ansökningen för sommarjobb i Göteborgs Stad är stängd för i år. Har du sökt sommarjobb kommer du under våren få information om du får ett jobb eller inte. Erbjudanden börjar skickas ut i början av april.

Har du fått ett erbjudande - tacka ja eller nej

Blir du erbjuden ett sommarjobb får du information om detta via den mejladress du registrerade i din ansökan.

Det är mycket viktigt att du svarar JA/NEJ inom utsatt tid (det står på ditt erbjudande när sista svarsdag är). Gör du inte detta förlorar du din plats och erbjudandet går till annan sökande. Du svarar JA/NEJ via Mina sidor. Observera att om du tackar nej till ditt erbjudande, så får du inget nytt.

Mina sidor

Är du under 18 år?

Är du under 18 år kommer din vårdnadshavare få ett mejl eller sms om att bekräfta din anställning. Din vårdnadshavare samtycker med sitt Bank-ID och den kod vi skickar ut till hen via mejl eller sms. Vi kommer att göra utskicket till den mejladress eller telefonnnummer som du angivit i ansökan till din vårdnadshavare. Om din vårdnadshavare inte har Bank-ID kommer vi att skicka ut anställningsavtalet till er för signering.

Utdrag ur polisens belastningsregister

Du som ska jobba där barn vistas, exempelvis på en förskola eller ett skolkök, behöver visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister innan du börjar arbeta. Observera att det är mycket viktigt att göra detta i tid. Du kan inte börja jobba förrän det är uppvisat.

Har du fått ett sommarjobb som kräver att du visar utdrag ur polisens belastningsregister? Om du är osäker kan du se det på Mina sidor under min plats eller på ditt anställningsavtal.

Så här laddar du ner och fyller i utdrag från polisens belastningsregister

Så här beställer du utdrag från polisens belastningsregister via e-tjänst

Öppet hus 

Behöver du hjälp med att begära ut ditt registerutdrag? Välkommen på öppet hus så hjälper vi dig! Du kan också besöka oss för att visa upp ditt registerutdrag om du valt att få det hemskickat till din postadress. 

Öppet hus registerutdrag

Datum

Tid

Plats

25 april 15-17 Framtidshubben Hjällbo, Bergsgårdsgärdet 80

6 maj

14-15

Brogatan 4, Göteborg

7 maj

16-17

Brogatan 4, Göteborg

13 maj

14-15

Brogatan 4, Göteborg

15 maj

16-17

Brogatan 4, Göteborg

 

Detta behöver du göra för att få lön

Göteborgs Stad betalar ut löner via Swedbank och därför behöver du anmäla till Swedbank vilket konto du vill få din lön insatt på. Detta behöver du göra, vare sig du har ditt konto hos Swedbank eller hos någon annan svensk bank. Du blir inte kund hos Swedbank för att du anmäler ett konto där. Beroende på ålder anmäler du ditt konto på olika vis. 

Information från Swedbank om hur du registrerar konto hos banken

Du som är 16–17 år

Om du har fyllt 16 år har du rätt att förfoga över din egen lön. För att få in lönen direkt på ditt konto behöver du fylla i blanketten och lämna den personligen på ett av Swedbanks kontor för att anmäla ditt konto. Du behöver en giltig legitimation och ber sedan att få ditt konto tillagt mot en unik anslutning som heter 003810, Göteborgs Stad. Har du ingen giltig legitimation behöver en förälder (eller annan förmyndare) följa med dig till Swedbank-kontoret för att intyga din identitet.

Blankett för att anmäla konto till Swedbank  

Information om att lösa in utbetalningsavi digitalt 

Viktig information

 • Besked om jobb börjar skickas ut i början av april och skickas sedan ut löpande under våren.
 • Du kan inte byta tidsperiod eller arbetsplats när du har blivit erbjuden ett sommarjobb.
 • Du jobbar 6-8 timmar per vardag, beroende på arbetsplats.
 • Utdrag ur belastningsregistret kan begäras av vissa arbetsplatser.
 • Lönen betalas ut månaden efter du har sommarjobbat, den 27:e. Hela lönen betalas ut vid ett tillfälle, men eventuell sjuklön kan betalas ut vid ett senare tillfälle.
 • Innan du börjar sommarjobba är det viktigt att du har ordnat med praktiska delar, så som att anmäla vilket konto din lön ska sättas in på eller lämna in utdrag från belastningsregistret.

Lön


Timlön exklusive semesterersättning
Timlön inklusive semesterersättning
Lovjobbare född 2009/2010 61,61 kronor
69,00 kronor
Lovjobbare född 2008 66,96 kronor 75,00 kronor
Lovjobbare född 2007 74,55 kronor 83,50 kronor
Lovjobbare född 2005/2006 91,52 kronor> 102,50 kronor

Frågor och svar

 • Vem kan söka sommarjobb i Göteborgs Stad?

  För att kunna söka 2024 ska personen vara folkbokförd i Göteborg och gå något av följande:

  • Årskurs 9
  • År 1 i gymnasiet, alla program. 
  • År 2 på gymnasiet, alla program.
  • Språkintroduktionsprogrammet (IMS), alla årskurser. 
  • Kommunala aktivitetsansvaret. 

  Observera att man måste ha uppehållstillstånd i Sverige för att kunna söka. Ansökningen för sommarjobb 2024 är nu avslutad. 

 • Vilka sommarjobb finns?

  Kultur

  Ett sommarjobb inom kultur kan bland annat innebära att du jobbar på ett bibliotek, ett museum eller andra verksamheter inom besöksnäringen. Du kan också jobba med underhållning för barn, för äldre och på olika evenemang i staden.

  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Ordna kulturaktiviteter för unga
  • Prova på musik och teater
  • Hjälpa till att producera rekvisita inför föreställningar
  • Hjälpa till på evenemang
  • Diskutera samhällsfrågor

  Lokalvård/Städ

  Ett sommarjobb inom lokalvård/städ ger dig erfarenhet av att rengöra ytor inom offentlig verksamhet. Du kan exempelvis jobba på en förskola, skola, ett kontor eller liknande lokaler som behöver hjälp med städning.

  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Städning
  • Rengöra bänkar/stolar/skåp
  • Putsa glasrutor
  • Möbelflytt
  • Tömning av papperskorg

  Matsal/Kök

  Ett sommarjobb inom Matsal/Kök ger dig erfarenhet av att arbeta med mathantering. Köken lagar mat för verksamheter inom barnomsorg, äldreomsorg eller i ett storkök. Du kommer främst att få arbeta med lättare köksarbete, disk och städning. Inom vissa verksamheter kan du få vara med och planera för och göra frukost för boende eller barn. Ibland förekommer det att man bakar.

  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Lättare köksarbete
  • Planering av måltider
  • Disk
  • Städning
  • Bakning

  Vård och omsorg

  Ett sommarjobb inom vård och omsorg ger dig erfarenhet av att stötta människor i behov av stöd. Det kan bland annat vara inom en verksamhet för personer med en funktionsnedsättning, på ett äldreboende eller inom hemtjänsten, där man besöker personer i deras hemmiljö.

  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Sociala aktiviteter - promenera, samtala, spela spel
  • Förberedning av mat - frukost och fika
  • Dukning och servering
  • Städning och tvätt
  • Planera sociala aktiviteter

  Administration/Kommunikation

  Ett sommarjobb inom administration ger dig erfarenhet av att arbeta på kontor med arkivering och sortering, eller uppsökande kommunikationsuppdrag.

  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Lägga in uppgifter i datasystem
  • Inventering och uppackning av produkter
  • Svara på besökares frågor
  • Sortera papper och föra anteckningar
  • Utföra intervjuer eller undersökningar

  Badvärd eller arenavärd

  Ett sommarjobb som badvärd eller arenavärd ger dig erfarenhet av att arbeta såväl praktiskt som med service. Du kan arbeta både inomhus och utomhus, arbetet utförs på en badplats, i en simhall eller på en idrottsplats. Det är krav på simkunnighet.

  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Föra statistik på antal besökare
  • Gräsklippning
  • Krattning av tång
  • Plocka upp skräp och tömma papperskorgar
  • Hålla ordning i omklädningsrum och allmänna utrymmen

  Entreprenörskap

  Ett sommarjobb inom entreprenörskap ger dig erfarenhet av att starta och driva kreativa processer i projektform. Projektet kommer ha fokus på att skapa lösningar på samhällsproblem eller underlätta vardagen. För att klara uppdraget kommer du behöva använda ett entreprenöriellt förhållningssätt och agera på möjligheter, ta eget ansvar samt våga testa om och om igen. Arbetet sker i grupper, ni kommer få inspiration och coaching från handledare.

  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Utveckla din presentationsteknik
  • Lära dig problemformulering
  • Påverka lokal områdesutveckling
  • Lär dig gå från idé till praktisk verksamhet
  • Skapa kreativa processer inom hållbar utveckling

   Förskola/Skola (Fritids)

  Ett sommarjobb på en förskola eller fritidsverksamhet ger dig erfarenhet av att arbeta med barn. Du kommer att få leka mycket med barnen och hjälpa till med ordinarie arbetsuppgifter under handledning av en handledare. Du kommer att jobba både inomhus och utomhus och arbetet kräver att du visar utdrag från polisens belastningsregister. Under de perioder när det är mindre barn på förskolan kan andra arbetsuppgifter vara aktuella, men som även är vanligt förekommande för pedagogerna på förskolan.

  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Leka med barnen
  • Hjälpa till vid måltider
  • Städning
  • Aktiviteter utomhus som inomhus

  Idrott och föreningsliv

  Ett sommarjobb inom idrott och föreningsliv kan innebära att du jobbar med olika aktiviteter, så som sport, pyssel eller lekar. Dessa aktiviteter är i huvudsak ämnade för barn. Det är vanligt att du är med i både planeringen och utförandet av aktiviteter. Ett sommarjobb inom idrott och föreningsliv kan också öka dina kunskaper kring hur föreningslivet fungerar. Jobbet kan vara både inomhus och utomhus.

  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Arrangera lägerskola
  • Arrangera spontanidrott
  • Läsa för barn
  • Jobba i ett stall

  Kundservice

  Ett sommarjobb inom kundservice ger dig bland annat erfarenhet av arbete i butik, besöksnäring eller reception.  Arbetet handlar främst om att tillgodose kundens behov och önskemål.

  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Lagerarbete
  • Sortera varor i butik
  • Assistera vid kassaarbete
  • Svara på besökares frågor

  Ungdomsverksamhet

  Ett sommarjobb inom ungdomsverksamhet kan bland annat innebära skapande av aktiviteter för besökande ungdomar mellan 10-20 år. Det kan också innebära att du arbetar med att utbilda i olika ämnen (obs ingen förkunskap krävs). Arbetet inom ungdomsverksamhet är socialt och sker i grupp med andra sommarjobbare.

  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Utföra aktiviteter på önskemål från besökare
  • Ta emot besökare
  • Utvärdera aktiviteter
  • Utbilda inom olika ämnen

  Uteskötsel

  Ett sommarjobb inom uteskötsel innebär arbete utomhus i exempelvis bostadsbolag med att rensa rabatter och hålla rent och snyggt samt underhålla och sköta våra parker och grönområden.

  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Rensa ogräs
  • Vattna plantor
  • Plantera
  • Plocka skräp
  • Slipa och måla

  Vaktmästeri

  Ett sommarjobb inom vaktmästeri ger dig erfarenhet av att arbeta praktiskt, främst genom att hålla olika miljöer rena och snygga. Du kan jobba både inomhus och utomhus och din arbetsplats kan exempelvis vara en skola, äldreboende eller verksamhet för idrott. På vissa arbeten stannar man på ett och samma ställe hela tiden, medan man i andra jobb får åka med personal till olika ställen.

  Exempel på arbetsuppgifter:

  • Trädgårdsarbete
  • Städning 
  • Möbelflytt
  • Målning
  • Reparationer och montering
 • Vad gör jag om jag inte får kontakt med min handledare eller kontaktperson?

  Då ska du kontakta oss på arbetsmarknad och vuxenutbildning. Du hittar kontaktuppgifter och öppettider på goteborg.se/lovjobb.


 • Jag har fått sommarjobb och ska gå sommarskola under min anställning. Hur gör jag?

  Ta kontakt med oss så snart som möjligt. Observera att du behöver ett intyg från din skola som styrker att du behöver gå sommarskola. Därefter kommer vi se över möjligheterna att erbjuda dig sommarjobb under en annan tidsperiod.


 • Vad händer om jag blir sjuk under mitt sommarjobb?

  Om du blir sjuk på ditt sommarjobb ska du kontakta din handledare. Detta ska du göra så fort du vet att du inte kommer att kunna gå till jobbet. Du ska kontakta din handledare varje dag under den tid du är hemma sjuk.


 • Har jag rätt sjuklön?

  Din lön påverkas om du blir sjuk. Under vecka ett och två på ditt sommarjobb får du ingen sjukersättning när du är sjuk. Är du anställd i tre veckor har du rätt till sjuklön sista veckan. För att ha rätt till sjuklön måste du ha påbörjat din anställning.

  Sjuklönen är cirka 80 procent av din ordinarie timlön. För att du ska kunna få ut din sjuklön, måste du sjukanmäla dig varje dag. Första dagen du är sjuk, räknas alltid som en karensdag och du får därmed ingen lön för den dagen. Sjuklönen kan betalas ut senare än din ordinarie löneutbetalning.

 • Kan jag vara ledig från mitt sommarjobb?

  Ledighet beviljas bara i undantagsfall, exempelvis om din skola slutar efter/börjar tidigare än sommarjobbperioden. Du behöver kontakta oss i god tid före sommarjobbet startar om du önskar detta.


Kontakta oss

Har du synpunkter eller frågor om lovjobben är du varmt välkommen att kontakta oss.

Öppettider

Lovjobb

Telefon
031-368 31 10
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.
${loading}