Till sidans huvudinnehåll

Beställ tjänstgöringsintyg

Tjänsten kräver inloggning med bankID eller annan godkänd e-legitimation.

Om du saknar e-legitimation kan du istället maila till tjanstgoringsintyg@intraservice.goteborg.se. Ange dina personuppgifter ( namn, adress, personnummer och e-postadress) samt att du saknar e-legitimation och därför inte kan använda e-tjänsten.

Steg 1 av 1 Ej påbörjat
${loading}