Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Ansök om kommunal tjänstepension


När du vill ta ut din tjänstepension måste du lämna in en ansökan. Om ingen ansökan kommer in betalas den istället ut automatiskt från 67 års ålder. Här kan du ansöka om tjänstepension.

Avgiftsbestämd ålderspension

Pension intjänad efter 1 januari 1998 har du själv fått välja förvaltare för (försäkringsbolag eller bank). Utbetalning av denna pension sker enligt överenskommelse med förvaltaren. Några månader innan 65-årsdagen skickar förvaltaren ett brev till dig där du kan anmäla hur och när du vill ta ut din pension. Om du vill ta ut pensionen tidigare behöver du kontakta förvaltaren direkt. Är du osäker på vilken förvaltare du har så ring till Pensionsvalet, telefon 020-650 111 eller besök deras hemsida www.pensionsvalet.se

Intjänad pensionsrätt (IPR)

Om du har en pension intjänad fram till 31 december 1997 behöver du lämna in en separat ansökan för den utbetalningen. Om ingen ansökan kommer in betalas den istället ut från 67 års ålder. Vi vill ha din ansökan senast tre månader innan du vill ha din första utbetalning.

Förmånsbestämd ålderspension (FÅP)

Om du haft en lön över 7,5 inkomstbasbelopp (det motsvarar 2015 en månadslön på cirka 36 000 kronor) kan du även ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. För att ansöka om denna pension använd samma ansökan som gäller för intjänad pensionsrätt.

Är du osäker om du har rätt till en intjänad pensionsrätt och/eller en förmånsbestämd ålderspension, kontakta Pensionsenheten.

Information om uttag

Pension betalas alltid ut för hel månad och från den första i månaden. Pensionen kan tas ut helt eller partiellt (delvis). Om du tar ut pensionen partiellt (delvis) måste du sänka sysselsättningsgraden i motsvarande grad. Pensionen kan tas ut på olika sätt vad gäller omfattning och utbetalningstid.

Omfattning

Helt uttag: du avgår helt från anställningen och tar ut pensionen till 100 procent.

Partiellt uttag: du avgår helt eller delvis från anställningen och tar ut pensionen till viss del.

Utbetalningstid

Livsvarigt uttag: pensionen betalas ut tidigast från månaden du fyller 61 år och varje månad livet ut.

Temporärt uttag: pensionen (gäller endast en viss del) betalas ut under en begränsad tid, tidigast från månaden du fyller 61 år och fram till 65 år. Det innebär att ett högre belopp utbetalas under en kortare period.

Vill du ta ut din pension före du fyllt 65 år begär du först en förhandsprognos för det datum du vill ha din pension. Ta kontakt med din handläggare.

Så här gör du

Vi vill ha din ansökan senast tre månader innan du vill ha din första utbetalning.

Ansökan tjänstepension

Är du fortfarande anställd i Göteborgs Stad ska även din arbetsgivare skriva under. Skicka ansökan med brev eller e-post.

Om du redan påbörjat ett partiellt (delvis) uttag av pensionen och vill utöka till ett större eller helt uttag så måste du skicka in en ny ansökan.

När din ansökan behandlats kommer du att få ett pensionsbrev hemskickat från din pensionshandläggare. Där finns information om vilka pensionsförmåner du har, pensionsbelopp, beaktad anställningstid med mera.

Om du är anställd i Göteborgs Stad idag så kommer din pension att sättas in på samma konto dit din lön utbetalas.

Om du redan avslutat din anställning i Göteborgs Stad, eller vill ha in pengarna på ett annat konto ska du kontakta Swedbank och anmäla detta. Anmäl digitalt hos Swedbank

Om inget konto är anmält kommer pensionen som en utbetalningsavi.

Kontakta Intraservice

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Intraservice

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.956377321449601,57.70146299461822] }, "properties":{ "title":"Intraservice", "content":"Rosenlundsgatan 4" } }]

Postadress

Intraservice
403 31 Göteborg

${loading}