Om stöd till arbetssökande

Du som är arbetssökande och/eller har försörjningsstöd kan få särskilt stöd av Göteborgs Stad. Stödet kan ske i form av arbetsmarknadsinsatser.

Begränsat antal människor i våra lokaler

11 augusti 2020

På grund av Covid-19 måste vi begränsa antalet personer i våra lokaler, vi kan därför endast ta emot dig som söker en utbildning. Vänner och familjemedlemmar måste lämnas utanför. En eventuell tolk eller ledsagare får följa med in.

Vi hoppas att du har förståelse för detta.


Ny besöksadress från 6 juli 2020

27 maj 2020

Från 6 juli finns Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Brogatan 4 i Göteborg.

Närmsta hållplats är Järntorget.

Utöver besöksadressen har vi kvar samma kontaktuppgifter som tidigare.

Observera att våra kompetenscenter och Krami, som finns på andra adresser i staden, har kvar samma besöksadresser som tidigare.

Karta som visar var du hittar Brogatan 4.


Vilket stöd kan jag få av kommunen?

Du kan få stöd av kommunen i form av arbetsmarknadsinsatser. Insatserna kan till exempel bestå av vägledning, coachning, praktik, arbetsmarknadsanställning, arbetsträning eller utbildning.

Hitta arbetsmarknadsinsatser

Vad krävs för att få ta del av arbetsmarknadsinsatserna?

För att kunna få ta del av Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser ska du

  • vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och/eller
  • ha kontakt med socialkontoret i din stadsdel.

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen kan du även ta del av deras insatser.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och söker arbete kan du få olika typer av stöd via kommunen eller Arbetsförmedlingen.

Läs mer om arbetsmarknadsinsatser för dig med funktionsnedsättning

För dig som avbrutit gymnasiet

Du som har avbrutit gymnasiestudierna och inte har fullständiga betyg kan kontakta Vägledningscentrums drop in på Skånegatan, eller på Lärdomsgatan på Lindholmen.

På Vägledningscentrums drop-in får du prata med studie- och yrkesvägledare om dina tankar kring framtiden. Du kan ta med dig en familjemedlem eller kontaktperson om du vill. Du får sedan hjälp att planera dina studier och söka till den utbildning du vill gå.

Studie- och yrkesvägledning gymnasieskola

Vägledningscentrum