Om stöd till arbetssökande

Du som är arbetssökande och/eller har försörjningsstöd kan få särskilt stöd av Göteborgs Stad. Stödet kan ske i form av arbetsmarknadsinsatser.

Vilket stöd kan jag få av kommunen?

Du kan få stöd av kommunen i form av arbetsmarknadsinsatser. Insatserna kan till exempel bestå av vägledning, coachning, praktik, arbetsmarknadsanställning, arbetsträning eller utbildning.

Hitta arbetsmarknadsinsatser

Vad krävs för att få ta del av arbetsmarknadsinsatserna?

För att kunna få ta del av Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser ska du

  • vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och/eller
  • ha kontakt med socialkontoret i din stadsdel.

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen kan du även ta del av deras insatser.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och söker arbete kan du få olika typer av stöd via kommunen eller Arbetsförmedlingen.

Läs mer om arbetsmarknadsinsatser för dig med funktionsnedsättning

För dig som avbrutit gymnasiet

Du som har avbrutit gymnasiestudierna och inte har fullständiga betyg kan kontakta Vägledningscentrums drop in på Skånegatan, eller på Lärdomsgatan på Lindholmen. 

På Vägledningscentrums drop-in får du prata med studie- och yrkesvägledare om dina tankar kring framtiden. Du kan ta med dig en familjemedlem eller kontaktperson om du vill. Du får sedan hjälp att planera dina studier och söka till den utbildning du vill gå.

Kontakta Vägledningscentrums drop-in

Studie- och yrkesvägledning gymnasieskola