Om stöd till arbetssökande

Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser kan vara ett alternativ för dig som behöver stöd i ditt jobbsökande. Insatserna kan bestå av vägledning, coachning, praktik, arbetsmarknadsanställning, arbetsträning eller utbildning.

Vem kan få stöd?

För att kunna ta del av Göteborgs Stads stöd ska du vara folkbokförd i Göteborgs Stad. De flesta aktiviteter kräver också att du är inskriven på arbetsförmedlingen eller har försörjningsstöd.

Hur får jag stöd?

Hittar du en insats som du är intresserad av ska du kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen eller socialtjänsten.

Hitta arbetsmarknadsinsatser i Göteborgs Stad

Hitta socialkontor i din stadsdel ​

Studier som en väg till arbete 

Göteborgs Stad erbjuder studievägledning och karriärvägledning för dig som vill läsa på grundskole-, gymnasie- eller högskolenivå samt yrkesutbildning.  

Du som är under 20 år kontaktar Vägledningscentrum och du som är över 20 år kontaktar Arbetsmarknad och vuxenutbildning.  

Vägledningscentrums drop-in (för dig som är högst 19 år)

Studie- och yrkesvägledning gymnasieskola

Karriärvägledning (för dig som är 20 år eller äldre)