Hälsoutvecklare

Har du psykisk eller fysisk ohälsa som begränsar din förmåga att arbeta eller studera? Vill du komma i gång med hälsostärkande aktiviteter och förändra dina levnadsvanor? Då kan du har rätt till stöd av en hälsoutvecklare. Vi samarbetar med dig och dina vård-och myndighetskontakter med fokus på din hälsa. Din planering med oss kan med fördel kombineras med andra arbetsrehabiliterande insatser.

Vi finns för dig som:

  • Är 16–64 år och bor i Göteborg
  • Har psykisk eller fysisk ohälsa som utgör hinder att arbeta eller studera
  • Har offentlig försörjning eller saknar egen försörjning
  • Vill stärka hälsan för att bli mer redo att arbeta eller studera

Till webbplats för Hälsoutvecklare

Kontaktuppgifter

Hitta arbetsmarknadsinsats

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta arbetsmarknadsinsats

Om arbetsmarknadsinsatser i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har arbetsmarknadsinsatser för dig som är arbetssökande och behöver stöd för att komma ut i arbetslivet.  

För att kunna ta del av Göteborgs Stads stöd ska du vara folkbokförd i Göteborg. De flesta insatser kräver också att du är inskriven på arbetsförmedlingen eller har försörjningsstöd. Hittar du en insats som du är intresserad av ska du kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. 

Hitta socialkontor

Duy kan även hitta arbetsmarknadsinsatser som passar dig via Finsam, där Göteborgs Stad medverkar: Finsams insatskatalog