Finsam Unga Vuxna

Finsam Unga Vuxna är till för dig som är ung vuxen, är arbetslös och har psykisk ohälsa som på olika sätt hindrar dig från att arbeta eller studera. Hos oss erbjuds du individuellt anpassat stöd av en Arbetsspecialist. Tillsammans gör ni en planering för hur du ska komma i gång med arbete eller studier. Planeringen grundas i dina behov, intressen och önskemål. Arbetsspecialisten samarbetar med dig och de kontakter som är viktiga för dig, som till exempel vårdgivare, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ditt privata nätverk.

Vi finns för dig som:

  • Är 16–29 år, bor i Göteborg, saknar anställning och egen försörjning
  • Har psykisk ohälsa som påverkar din förmåga att arbeta eller studera
  • Vill börja arbeta eller studera och skapa en förändring i vardagen
  • Behöver samlat stöd från minst två av myndigheterna: kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller vården

Till webbplats för Finsam Unga Vuxna

Kontaktuppgifter

Hitta arbetsmarknadsinsats

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta arbetsmarknadsinsats

Om arbetsmarknadsinsatser i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har arbetsmarknadsinsatser för dig som är arbetssökande och behöver stöd för att komma ut i arbetslivet.  

För att kunna ta del av Göteborgs Stads stöd ska du vara folkbokförd i Göteborg. De flesta insatser kräver också att du är inskriven på arbetsförmedlingen eller har försörjningsstöd. Hittar du en insats som du är intresserad av ska du kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. 

Hitta socialkontor

Duy kan även hitta arbetsmarknadsinsatser som passar dig via Finsam, där Göteborgs Stad medverkar: Finsams insatskatalog