Finsam Vuxna

Finsam Vuxna är till för dig som vill börja arbeta eller studera, men som behöver mer individanpassat stöd än du kan få via ordinarie insatser hos kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller vården. Vi arbetar utifrån den arbetsrehabiliterande metoden IPS och erbjuder dig ett individuellt utformat stöd av en Arbetsspecialist på din väg till arbete eller studier. Arbetsspecialisten samarbetar med dig och de kontakter som är viktiga för dig, som till exempel vårdgivare, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ditt privata nätverk.

Vi finns för dig som:

  • Är 18-64 år, bor i Göteborg och saknar anställning
  • Upplever att din hälsa och/eller sociala situation påverkar dina förutsättningar för arbete eller studier
  • Vill börja arbete eller studera och behöver samlat stöd från minst två av myndigheterna: kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller vården
  • Har ersättning från kommunen, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen eller saknar inkomst

Till webbplats för Finsam Vuxna

Kontaktuppgifter

Hitta arbetsmarknadsinsats

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta arbetsmarknadsinsats

Om arbetsmarknadsinsatser i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har arbetsmarknadsinsatser för dig som är arbetssökande och behöver stöd för att komma ut i arbetslivet.  

För att kunna ta del av Göteborgs Stads stöd ska du vara folkbokförd i Göteborg. De flesta insatser kräver också att du är inskriven på arbetsförmedlingen eller har försörjningsstöd. Hittar du en insats som du är intresserad av ska du kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. 

Hitta socialkontor

Duy kan även hitta arbetsmarknadsinsatser som passar dig via Finsam, där Göteborgs Stad medverkar: Finsams insatskatalog