Vamos

Vamos finns för dig som behöver extra stöd för att närma dig arbetsmarknaden. Stödet baseras utifrån just dina behov och intressen med målet att du, nu eller längre fram, ska kunna arbeta eller studera. Vamos vänder sig till dig med försörjningsstöd från socialförvaltningen Sydväst.

Till webbplats för Vamos

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefon
031-365 00 00(Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Örtugsgatan 13

Funktioner

Hitta arbetsmarknadsinsats

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta arbetsmarknadsinsats

Om arbetsmarknadsinsatser i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har arbetsmarknadsinsatser för dig som är arbetssökande och behöver stöd för att komma ut i arbetslivet.  

För att kunna ta del av Göteborgs Stads stöd ska du vara folkbokförd i Göteborg. De flesta insatser kräver också att du är inskriven på arbetsförmedlingen eller har försörjningsstöd. Hittar du en insats som du är intresserad av ska du kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. 

Hitta socialkontor

Duy kan även hitta arbetsmarknadsinsatser som passar dig via Finsam, där Göteborgs Stad medverkar: Finsams insatskatalog