Arbetsmarknadsenheten – IPS Hisingen

Du som har försörjningsstöd på Hisingen och som har psykisk ohälsa kan få stöd av Arbetsmarknadsenheten. Målet är att du ska komma ut i arbete eller studier på dina villkor.
Arbetsmarknadsenheten- IPS Hisingen finns till för dig som behöver stöd från exempelvis vården, socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen. Vi arbetar med en känd, beprövad och evidensbaserad metod som heter IPS (individuell placering med stöd). Tillsammans med din arbetsspecialist och andra viktiga personer i din närhet, utforskar vi olika vägar till arbete eller studier. Du kan delta oavsett tidigare arbetslivserfarenhet, psykiatrisk diagnos, symtom eller missbruk. Vi har inga tidsbegränsningar.
Du kommer i kontakt med oss genom att prata med din socialsekreterare på enheten för Ekonomiskt bistånd.

Kontaktuppgifter

Natasa Radosavljevic

Besöksadress

Dunfins Gata 20

Postadress

Box 22006
400 72 Göteborg

Hitta arbetsmarknadsinsats

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta arbetsmarknadsinsats

Om arbetsmarknadsinsatser i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har arbetsmarknadsinsatser för dig som är arbetssökande och behöver stöd för att komma ut i arbetslivet.  

För att kunna ta del av Göteborgs Stads stöd ska du vara folkbokförd i Göteborg. De flesta insatser kräver också att du är inskriven på arbetsförmedlingen eller har försörjningsstöd. Hittar du en insats som du är intresserad av ska du kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. 

Hitta socialkontor

Duy kan även hitta arbetsmarknadsinsatser som passar dig via Finsam, där Göteborgs Stad medverkar: Finsams insatskatalog