Arbetslivscentrum - ALC

Du som har försörjningsstöd på Hisingen och som har psykisk ohälsa kan få stöd av Arbetslivscentrum. Målet är att du ska komma ut i arbete eller studier på dina villkor.
Arbetslivscentrum finns till för dig som behöver stöd från exempelvis vården, socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen. Vi arbetar med en känd, beprövad och evidensbaserad metod som heter IPS (individuell placering med stöd). Tillsammans med din arbetsspecialist och andra viktiga personer i din närhet, utforskar vi olika vägar till arbete eller studier. Du kan delta oavsett tidigare arbetslivserfarenhet, psykiatrisk diagnos, symtom eller missbruk. Vi har inga tidsbegränsningar.
Du kommer i kontakt med oss genom att prata med din socialsekreterare på enheten för Ekonomiskt bistånd.

Kontaktuppgifter

Natasa Radosavljevic

Besöksadress

Dunfins Gata 20

Postadress

Box 22006
400 72 Göteborg

Hitta arbetsmarknadsinsats

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta arbetsmarknadsinsats

Om arbetsmarknadsinsatser i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har arbetsmarknadsinsatser för dig som är arbetssökande och har försörjningsstöd eller som är sjukskriven. Insatserna vänder sig till dig som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet.

Via Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten i din stadsdel kan du komma i kontakt med någon av våra arbetsmarknadsinsatser som kan stödja dig i ditt jobbsökande.
Hitta socialkontor