Hitta arbetsmarknadsinsats

Arbetsmarknadsinsatserna kan ge stöd främst till dig som är arbetssökande och/eller har försörjningsstöd. Insatserna kan bestå av vägledning, coachning, praktik, arbetsmarknadsanställning, arbetsträning eller utbildning.

Via Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten i din stadsdel kan du komma i kontakt med någon av våra arbetsmarknadsinsatser som kan stödja dig i ditt jobbsökande.

Hitta socialkontor i din stadsdel

Arbetsliv och hälsa Nordost

Du som vill komma närmare ett jobb eller studier kan få stöd via Arbetsliv och hälsa Nordost.
Vi vänder oss till dig som är:
- 18 - 64 år
- Har försörjningsstöd
- Behöver stöd och vägledning till studier eller arbete
- Är motiverad till att förändra din situation

Vi erbjuder:
- En koordinator som följer med dig i din process
- Arbetsträning/arbetsprövning
- Coachning/söka arbete
- Studievägledning
- Stöd i hälsa

Om du är intresserad av våra insatser, kan du kontakta din handläggare på försörjningsstöd.

Telefon
031-365 44 51
Besöksadress
Angeredsvinkeln 29
Kontakt
Sofia Olsson Quist
Om arbetsmarknadsinsatser i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har arbetsmarknadsinsatser för dig som är arbetssökande och har försörjningsstöd eller som är sjukskriven. Insatserna vänder sig till dig som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet.

Via Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten i din stadsdel kan du komma i kontakt med någon av våra arbetsmarknadsinsatser som kan stödja dig i ditt jobbsökande.
Hitta socialkontor