Hitta arbetsmarknadsinsats

Arbetsmarknadsinsatserna kan ge stöd främst till dig som är arbetssökande och/eller har försörjningsstöd. Insatserna kan bestå av vägledning, coachning, praktik, arbetsmarknadsanställning, arbetsträning eller utbildning.

Via Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten i din stadsdel kan du komma i kontakt med någon av våra arbetsmarknadsinsatser som kan stödja dig i ditt jobbsökande.

Hitta socialkontor i din stadsdel

Arbetslivscentrum - ALC

Om du har försörjningsstöd kan du få stöd av Arbetslivscentrum. Vårt gemensamma mål är att du ska komma närmare ett arbete eller studier på dina villkor. Arbetslivscentrum hjälper dig om du behöver stöd från exempelvis vården, socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen. Det långsiktiga målet är att du ska bli självförsörjande och du kan vara med så länge du själv känner att du behöver. Du får hjälp med CV, ansökningshandlingar och vi ger dig verktyg och metoder för att hitta ett arbete eller studier. Vi arbetar med en känd, beprövad och evidensbaserad metod som heter IPS (individuell placering och stöd). En socialsekreterare kan se till att du kommer i kontakt med Arbetslivscentrum.

Telefon
031-366 88 96
Besöksadress
Selma Lagerlöfs Torg 2
Postadress
Box 22006
400 72 Göteborg
Kontakt
Natasa Radosavljevic
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om arbetsmarknadsinsatser i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har arbetsmarknadsinsatser för dig som är arbetssökande och har försörjningsstöd eller som är sjukskriven. Insatserna vänder sig till dig som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet.

Via Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten i din stadsdel kan du komma i kontakt med någon av våra arbetsmarknadsinsatser som kan stödja dig i ditt jobbsökande.
Hitta socialkontor