Götas unga - möjligheter för dig som är ung och vill jobba

På Götas ungas webbplats finns olika aktiviteter, insatser och utbildningar i Göteborg för dig som är ung och arbetslös. Vi har samlat dem från Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen, samordningsförbunden, föreningslivet och näringslivet.

Till Götas ungas webbplats