Stöd till arbetssökande

Du som är arbetssökande eller har socialbidrag kan få särskilt stöd av kommunen. Stödet kallas arbetsmarknadsinsatser.

Arbetsmarknadsinsatserna kan ge stöd främst till dig som är arbetssökande och har försörjningsstöd. Insatserna kan bestå av vägledning, coachning, praktik, kortare anställningar, arbetsträning eller utbildning.