Stöd till arbetssökande

Du som är arbetssökande eller har försörjningsstöd kan få särskilt stöd av kommunen. Här kan du hitta mer information om vilket stöd du kan få.

Du som är arbetssökande och/eller har försörjningsstöd kan få särskilt stöd av Göteborgs Stad. Stödet kan ske i form av arbetsmarknadsinsatser.

Arbetsmarknadsinsatserna kan ge stöd främst till dig som är arbetssökande och/eller har försörjningsstöd. Insatserna kan bestå av vägledning, coachning, praktik, arbetsmarknadsanställning, arbetsträning eller utbildning.

På Götas ungas webbplats finns olika aktiviteter, insatser och utbildningar i Göteborg för dig som är ung och arbetslös. Vi har samlat dem från Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbunden, föreningslivet och näringslivet.