Stöd till arbetssökande

Du som är arbetssökande eller har försörjningsstöd kan få särskilt stöd av kommunen. Här kan du hitta mer information om vilket stöd du kan få.

Om stöd till arbetssökande

Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser kan vara ett alternativ för dig som behöver stöd i ditt jobbsökande. Insatserna kan bestå av vägledning, coachning, praktik, arbetsmarknadsanställning, arbetsträning eller utbildning.

Hitta arbetsmarknadsinsats

Arbetsmarknadsinsatserna kan ge stöd främst till dig som är arbetssökande och/eller har försörjningsstöd. Insatserna kan bestå av vägledning, coachning, praktik, arbetsmarknadsanställning, arbetsträning eller utbildning.