Stöd till arbetssökande

Du som är arbetssökande eller har försörjningsstöd kan få särskilt stöd av kommunen. Här kan du hitta mer information om vilket stöd du kan få.

Om stöd till arbetssökande

Du som är arbetssökande och/eller har försörjningsstöd kan få särskilt stöd av Göteborgs Stad. Stödet kan ske i form av arbetsmarknadsinsatser.

Hitta arbetsmarknadsinsats

Arbetsmarknadsinsatserna kan ge stöd främst till dig som är arbetssökande och/eller har försörjningsstöd. Insatserna kan bestå av vägledning, coachning, praktik, arbetsmarknadsanställning, arbetsträning eller utbildning.

Götas unga - möjligheter för dig som är ung och söker jobb

På Götas ungas webbplats finns olika aktiviteter, insatser och utbildningar i Göteborg för dig som är ung och arbetslös. Vi har samlat dem från Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen, samordningsförbunden, föreningslivet och näringslivet.

Centrum för arbetsmarknadsanställningar

Här kan du som är arbetstagare läsa mer om vad som gäller vid en arbetsmarknadsanställning via Centrum för arbetsmarknadsanställningar.