Sommarjobb för dig som går i grundskolan

Du som går i årskurs 9 (en del stadsdelar i årskurs 8) kan söka sommarjobb för 2020. Du kan bara arbeta i den stadsdel du är skriven. Här kommer att finnas information om vad som gäller för sommaren 2020. Du söker mellan 1 och 31 mars.

Ansökningsregler i din stadsdel

Datum och regler för ansökan om sommarjobb varierar mellan olika stadsdelsförvaltningar. Välj stadsdelen du bor i för att läsa vad som gäller för dig.

Är du osäker på vilken stadsdelsförvaltning du tillhör? Här kan du se vilken stadsdelsförvaltning din gata ligger i.

I vilken stadsdelsförvaltning ligger gatan?

2020

Timlön exklusive semesterersättning

Semesterersättning

Timlön inklusive semesterersättning

Grundskoleelever (år 8 eller 9) 56,70 6,80 63,50

 

 • Angered

  Du som är elev i årskurs 8 och 9 kan ansöka om sommarjobb under mars månad. Sista ansökningsdag är 31 mars. När du gör din ansökning kan du klicka i vilka arbetsområden du helst vill arbeta inom. Vi försöker ta så stor hänsyn till detta som möjligt. Sommarjobben är uppdelade i tre olika perioder och det är viktigt när du ansöker att du att enbart söker sommarjobb de perioder du kan arbeta. Mer information hittar du nedan.

  Ansökan sommarjobb för grundskolan i Angered

  Du som är elev i årskurs 8 och 9 och folkbokförd i Angered kan ansöka om sommarjobb här. Ansökningsperioden är mellan 1 mars – 31 mars 2020.

  Inom vilka yrken kan jag sommarjobba?

  Du kan få sommarjobb inom till exempel barnskötare, vaktmästare, lokalvårdare, på kontor eller arbeta utomhus med till exempel trädgårdsarbete.

  Du kan även sommarjobba med Camp Demokrati, där du får lära dig mer om demokrati och jobba med att påverka och driva egna projekt om hur Angered kan utvecklas. Jobbet varvas med studiebesök, uppdrag, kultur, utmaningar, rörelse och kunskap. Du kommer själv få vara med och utforma veckorna som en del av arbetet med inflytande och delaktighet. Camp Demokrati söker dig som vill jobba i grupp, lära dig mer om demokrati, politik, samhället och vill delta aktivt.

  Är du intresserad av normkritik, mänskliga rättigheter och genus? Då kan du sommarjobba med MaktCamp, där deltagarna får utmana sig själva och sina normer. Detta görs genom övningar, utmaningar, diskussioner samt genom att prova på hur det känns att bryta och begränsa normer på olika sätt. Du kommer även att åka och träffa politiker i stadshuset. Normer handlar alltid om makt och är begränsande för alla, oavsett om du för tillfället är normperson eller normbrytare. Men vi har makten att förändra och omskapa normerna. Är du redo för att utmana maktordningen? MaktCamp riktar sig till dig som är tjej, transperson eller ickebinär.

  Mer information om de områden som går att önska ser du när du gör din ansökan.

  Vilka veckor kan jag jobba?

  Det finns tre perioder där du kan sommarjobba. Det är viktigt att du enbart ansöker om sommarjobb under de perioderna som du kan arbeta. Du ökar dina chanser för sommarjobb om du väljer fler perioder.

  Period 1: vecka 25 - 27 (15 juni - 3 juli) (midsommarafton är ledig dag)
  Period 2: vecka 28 - 30 (6 juli - 24 juli) 
  Period 3: vecka 31 - 33 (27 juli - 14 augusti) 

  Hur mycket jobbar jag?

  Du jobbar i tre veckor, måndag till fredag, 6 timmar om dagen.

  När får jag veta om jag har fått ett sommarjobb?

  Du får information via mejl och brev senast i slutet av maj. Det är därför viktigt att dina kontaktuppgifter i ansökan gäller under hela vårterminen. Om du inte erbjuds något sommarjobb direkt kommer vi att spara din ansökan. Tackar någon nej till sitt sommarjobb lottas platsen ut igen och du är då med i den lottdragningen.

  Utdrag ur belastningsregistret behövs för sommarjobb inom vissa verksamheter

  För att du ska få jobba inom skola och förskola och i verksamheter med barn under 18 år behöver du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Om du behöver söka ett utdrag kommer du att få information om det i mejlet och brevet där du erbjuds sommarjobb.

  Fyll då i blanketten från polisens webbplats och posta den till: Polismyndigheten, Box 757, 981 27 Kiruna

  OBS! Det tar cirka 4 veckor att få hem ditt utdrag från belastningsregistret, så ansök i god tid.

  Jag vill ansöka om sommarjobb!

  Följ denna länk för att ansöka om sommarjobb. Samtliga elever i årskurs 9 ska erbjudas en plats för sommarjobb och elever i årskurs 8 kan få ett sommarjobb i mån av plats. Ansökningsperioden för sommarjobb är 1 mars - 31 mars.

  Har du frågor angående sommarjobb?

  Innan du kontaktar oss ska du kika genom detta dokument där vi samlat de flesta frågor och svar som gäller löneutbetalningar med mera.

  Om du inte hittar svaren på dina frågor i dokumentet ovan kan du mejla till denna adress sommarjobb@angered.goteborg.se

 • Askim-Frölunda-Högsbo

  Ansökningstiden för sommarjobb 2020 är 1 mars till 31 mars.
  För att kunna söka feriejobb i Askim-Frölunda-Högsbo krävs följande:

  • Att du går i årskurs 9
  • Att du är folkbokförd i Askim-Frölunda-Högsbo

  Här kan du se att din gata tillhör stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo

  Sommarjobbsperioder

  Sommarjobben är uppdelade i tre olika perioder och det är viktigt när du ansöker att du att enbart söker sommarjobb de perioder du kan arbeta.

  • Period 1 vecka 25-27 (15 juni-3juli)
  • Period 2 vecka 28-30 (6 juli-24 juli)
  • Period 3 vecka 31-33 (27 juli-14 augusti)

  När får jag veta om jag har fått ett sommarjobb?

  Du får information via brev i mitten av april. Det är därför viktigt att dina kontaktuppgifter i ansökan gäller under hela vårterminen. Om du inte erbjuds något sommarjobb direkt så sparar vi din ansökan. Tackar någon nej till sitt jobb så lottas platsen ut igen och då är du med i den lottdragningen.

  Att tänka på

  För att du ska få arbeta inom vissa verksamheter behöver du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta gäller till exempel arbetsplatser på förskola, skola, fritidsverksamhet samt inom lokalvård, kök och vaktmästeri som ofta utförs på förskola eller skola. Det tar cirka 2-4 veckor att få utdrag från belastningsregistret så ansök i god tid. Utdrag ur registret kan du beställa på polisens webbplats.

  Ansök här

  Klicka här för att göra din ansökan
   

  Har du frågor?

  Har du några frågor är du välkommen att kontakta:
  sommarjobb@askimfrolundahogsbo.goteborg.se

 • Centrum

  Ansökan sommarjobb för grundskolan i Centrum

  För att kunna söka sommarjobb i Centrum krävs följande:

  • Att du går i årskurs 9
  • Att du är folkbokförd i Centrums stadsdel

  Du kan ta redan på vilken stadsdel du tillhör här.

  Sommarjobbsperioden är 15 juni – 3 juli
  Det är viktigt att du kan jobba under hela perioden.

  Sommarjobbet sträcker sig över tre veckor, där du jobbar fem dagar i veckan och sex timmar om dagen.

  När kan jag söka?

  Du kommer att kunna söka sommarjobb mellan 1-31 mars.

  När får jag veta om jag har fått ett sommarjobb?

  Du får information via mejl, oftast i början av april och senast den 30 april. Det är därför viktigt att dina kontaktuppgifter i ansökan gäller under hela vårterminen.

  Om du inte erbjuds något sommarjobb direkt så sparar vi din ansökan. Tackar någon nej till sitt sommarjobb lottas platsen ut igen till någon annan och då är du med i den lottningen.

  Ansök

  Sök sommarjobb här.

  Att tänka på

  För att du ska få jobba inom skola och förskola och i verksamheter med barn under 18 år behöver du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Om du behöver söka ett utdrag kommer du att få information om det i mejlet och brevet där du erbjuds sommarjobb. Se till att beställa registerutdraget så snart som möjligt, eftersom polisen har en viss handläggningstid.

  Klicka här för att beställa utdrag ur belastningsregistret

  Har du frågor om feriejobb?

  Elin Holmstrand

  Telefon: 031 365 70 20

  E-post: feriejobb@centrum.goteborg.se

 • Lundby

   Ansökningstiden är 1–31 mars. För att kunna söka sommarjobb i Lundby krävs följande:

  • Att du går i årskurs 9
  • Att du är folkbokförd i Lundby stadsdel

  Här kan du se om din gata tillhör stadsdelen Lundby

  Sommarjobbsperioder

  Sommarjobbet sträcker sig över tre veckor och det är viktigt att du kan jobba under hela perioden.

  • Period 1: 15 juni-3 juli
  • Period 2: 27 juli-14 augusti

  När får jag veta om jag har fått ett sommarjobb?

  Du kommer få besked i april via e-post. Om du har fått ett sommarjobb skickas ett brev med information hem till dig i början av maj.

  Att tänka på

  För att få jobba i våra verksamheter behöver du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.

  Beställ utdrag ur belastningsregistret

  Se till att beställa registerutdraget så snart som möjligt, eftersom polisen har en viss handläggningstid.

  Ansök här

  Gör din ansökan här

  Mina sidor kan du sedan logga in för att se om du har fått ett jobberbjudande.

  Har du frågor om sommarjobb?

  Kontakta oss på sommarjobb@lundby.goteborg.se

   

 • Majorna-Linné

  2020-05-13: Förutsättningarna för sommarjobben i årskurs nio har förändrats

  På grund av det rådande läget med Covid-19 så har förutsättningarna för sommarjobben i årskurs nio förändrats. Vi har nu fått besked om att ungdomar under 18 år inte kan arbeta inom äldreomsorg, barnomsorg eller funktionshinder på grund av smittorisken. Därför har antalet sommarjobbsplaceringar reducerats till en tredjedel av de som tidigare planerats, men vi arbetar hela tiden med att hitta alternativa sommarjobb. 

  Vi har påbörjat lottningen av sommarjobben och de ungdomar som blir erbjudna sommarjobb kommer att bli kontaktade via ett personligt sms, och då kan de logga in i systemet och tacka ja eller nej till erbjudandet. Eftersom det hela tiden pågår ett arbete för att hitta fler sommarjobb, kommer vi att lotta ut sommarjobb så fort vi fått dem registrerade. Detta innebär att det kan komma besked senast veckan innan sommarjobbet startar. När lottningen är klar kommer de som inte blivit erbjudna ett sommarjobb få besked om detta.

  Alla som fortfarande är intresserade av att sommarjobba bör ha skickat efter ett utdrag ur belastningsregistret, så att detta finns om vi erbjuder ett sommarjobb med kort varsel.

  Även om sommarjobbet inte innebär jobb med barn, så kan det finnas barnverksamhet i närheten som gör att ett utdrag måste uppvisas.

  I ansökan om sommarjobb har ungdomarna kunnat önska vilket verksamhetsområde de skulle vilja sommarjobba, detta kommer inte att påverka chansen till ett sommarjobb. Vår lottning tar inte hänsyn till önskemålen, eftersom många verksamheter inte längre är aktuella.

  Vid frågor kan ni maila: sommarjobb@majornalinne.goteborg.se

  2020-05-04: Besked om sommarjobb i Majorna-Linné lämnas senast 11 maj

  I och med Covid-19 behöver en hel del förändringar göras med placeringar för sommarjobbande grundskoleelever inom stadens verksamheter. På grund av smittorisk får ungdomar under 18 år inte placeras inom äldreomsorg, BmSS (Bostad med Särskild Service) eller hemtjänst. Utgångsläget är att du som ung sommarjobbare inte ska möta våra sköra brukare inom äldreomsorg eller funktionshinder.

  Förhoppningen är att vi i Majorna-Linné ändå ska kunna erbjuda maximalt antal sommarjobb, cirka 65 platser. På kort tid ska dock drygt hälften av våra sommarjobbsplaceringar nu ersättas med andra sommarjobb där ungdomarna inte kommer i kontakt med de äldre och/eller sköra brukarna. På grund av detta är arbetet försenat men vår förhoppning är att besked om vilka som fått sommarjobb i vår stadsdel ska kunna lämnas senast måndag den 11 maj.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  Varje vår kan du som är folkbokförd i Majorna-Linné och går i årskurs 9 söka sommarjobb i stadsdelen. Sommarjobb erbjuds inom verksamheterna:

  • Äldreomsorg; arbeta i hemtjänst eller på ett äldreboende
  • Funktionshinder; arbeta på ett gruppboende eller som personlig assistent
  • Förskolan; arbeta med barn upp till 5 år (endast period 1)
  • Fritidsverksamhet; arbeta med barn mellan 6 och 12 år
  • Fastighet; arbeta med att underhålla våra verksamheter både inomhus och utomhus
  • Måltidsservice; mathantering, disk, varumottagning samt städ
  • Kultur och Fritid; barn- och ungdomsverksamhet
  • Administration

  Intresseanmälan

  Om du är intresserad av sommarjobb i Majorna-Linné måste du lämna in en intresseanmälan. Du ansöker under perioden 1 till 31 mars 2020. Formuläret hittar du här. När du har registrerat din intresseanmälan kommer du att få en bekräftelse på sms. Om du inte får bekräftelse, måste du kontrollera din intresseanmälan.

  När får jag veta om jag har fått ett sommarjobb?

  Du får information via mejl och brev, senast i slutet av april. Det är därför viktigt att dina kontaktuppgifter i ansökan gäller under hela vårterminen. Om du erbjudits en plats måste du tacka ja eller nej genom att  logga in på "mina sidor" på feriebas och gå in under fliken "min plats". Om du inte erbjuds sommarjobb i första lottningen så sparar vi din ansökan. Tackar någon nej till sitt sommarjobb så lottas platsen ut igen och då är du med i den lottdragningen.

  Vilka veckor erbjuds sommaren 2020?

  Period 1: vecka 25 - 27 (15/6 - 3/7) 14 dagar, midsommarafton är ledig dag
  Period 2: vecka 28 - 30 (6/7 - 24/7) 15 dagar
  Period 3: vecka 31 - 33 (27/7 - 14/8) 15 dagar

  Att tänka på

  För att du ska få jobba inom skola och förskola och i verksamheter med barn under 18 år behöver du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Utdrag ur registret ska du då omgående beställa på polisens webbplats. Klicka på "Begär registerutdrag och få blanketter för arbete inom skola eller förskola".

  Har du frågor om sommarjobb i Majorna-Linne?

  Kontakta sommarjobb@majornalinne.goteborg.se

   

 • Norra Hisingen

  Ändrade placeringar för sommarjobb även inom barnomsorg

  På grund av det läge som råder kring covid-19 behöver det göras en del förändringar gällande sommarjobbsplacering för ungdomar inom Norra Hisingens verksamheter.

  Det senaste beskedet är att ungdomar under 18 år kan inte heller på grund av smittorisken arbeta inom barnomsorgen och verksamheter knyta till den, till exempel kök och vaktmästeri. Sammantaget berör det ca 130 ungdomar på Norra Hisingen.

  Vi arbetar hårt för att hitta alternativa arbetsuppgifter. Detta innebär att informationen dröjer kring vilken plats/vilka arbetsuppgifter du erbjuds.

   Om du sökt men inte längre vill ha sommarjobb behöver vi få veta det.

  Du kan höra av dig på mail. Uppge ditt för- och efternamn samt mobilnummer i mailet: feriejobb@norrahisingen.goteborg.se

  Eller ringa till Xandra och Eva telefon: 031-366 87 27 / 076-833 18 55.

  Detta behöver göras senast 15 maj.

  Gå gärna in på mina sidor där du anmälde dig

   Mer information uppdateras på ”Mina sidor” där du anmälde dig. Logga in där med jämna mellanrum.
 • Västra Göteborg

   Ansökningstiden för sommarjobb 2020 är under perioden 1-31 mars.

  Du arbetar under en av dessa perioder:

  Period 1: Vecka 25-27 (15 juni - 3 juli)

  Period 2: Vecka 28-30 (6 juli - 24 juli)

  Period 3: Vecka 31-33 (27 juli - 14 augusti)

  Arbetstiden är fem dagar i veckan och sex timmar om dagen. Sommarjobben är indelade i tre perioder där varje period är tre veckor. Du som söker sommarjobb behöver kunna arbeta hela perioden (alla tre veckor). För platser inom skola och förskola har de förvaltningarna krav på att du ska kunna ha god förståelse i svenska språket. Det kan komma att vara så att det förekommer studiedagar ifall du får plats inom skola eller förskola och dessa studiedagar utgår det generellt sett ingen lön till. Du kan söka jobb till samtliga perioder.

  För att du ska få jobba inom skola och förskola och i verksamheter med barn under 18 år behöver du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Om du behöver söka ett utdrag kommer du att få information om det i mejlet och brevet där du erbjuds sommarjobb. Se till att beställa registerutdraget så snart som möjligt, eftersom polisen har en viss handläggningstid. Här beställer du utdrag ur belastningsregistret.

  Sök sommarjobb

  Mina sidor

  Har du frågor är du välkommen att kontakta: 
  sommarjobb@vastra.goteborg.se

 • Västra Hisingen

  Du som går i årskurs 9 kan ansöka om sommararbete i sommar. Du måste söka mellan 1 och 31 mars.

  Sommarjobbet är sex timmar + raster om dagen i tre veckor och när du gör din ansökan kan du klicka i vilka arbetsområden du helst vill arbeta inom. Vi försöker ta så stor hänsyn till detta som möjligt. 

  Sommarjobben är uppdelade i olika perioder och det är viktigt när du ansöker att du enbart söker jobb de perioder du kan arbeta.

  Här söker du sommarjobb i Västra Hisingen.

  Om du har frågor kan du kontakta Innovation & business center, ibc.jobb@vastrahisingen.goteborg.se

  Vilken stadsdelsförvaltning tillhör min gata?

 • Örgryte-Härlanda

  Vilka veckor kan jag jobba?

  Sommarjobbet sträcker sig över vecka 25 - 27 (15 juni - 3 juli). Du arbetar under tre veckor (midsommarafton är ledig dag). Det är viktigt att du kan jobba under hela perioden.

  Hur ansöker jag?

  Ansökningstiden är 1-31 mars och du söker via länken:Sök sommarjobb​. För att ansöka om sommarjobb i Örgryte-Härlanda ska du gå i årskurs 9 och du behöver vara folkbokförd i stadsdelen. 

  När får jag veta om jag har fått ett sommarjobb?

  Platserna kommer att lottas ut. Du som har sökt ett sommarjobb kommer att få besked senast vecka 19, där du får veta om du erbjuds jobb eller inte. Om du inte erbjuds något sommarjobb direkt så sparar vi din ansökan. Tackar någon nej till sitt sommarjobb lottas platsen ut igen och då är du med i den lottdragningen.

  Att tänka på

  För att du ska få jobba inom skola och förskola och i verksamheter med barn under 18 år behöver du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Om du behöver söka ett utdrag kommer du att få information om det i mejlet och brevet där du erbjuds sommarjobb. Se till att beställa registerutdraget så snart som möjligt, eftersom polisen har en viss handläggningstid.

  Beställ utdrag ur belastningsregistret

  Har du frågor?

  Kontakta HR i stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda:

  E-post: feriejobb@orgryteharlanda.goteborg.se 
  Telefon: 031–365 51 50

 • Östra Göteborg

  Du som bor i Östra Göteborg (Bergsjön, Kortedala, Kviberg, Gamlestaden och Utby) och går i årskurs 8 och 9 kan söka sommarjobb under sommaren 2020. I första hand är jobben riktade till dig som går i årskurs 9, men ett antal ungdomar i årskurs 8 kommer också att bli erbjudna sommarjobb.

  Vilka jobb finns det?

  Det finns många roliga och spännande jobb att välja mellan.  

  Här är några exempel. Du kan:

  • arbeta på förskola, inom lokalvård eller med aktiviteter för äldre eller för barn 
  • gå en kurs där du lär dig att argumentera och lära dig kritiskt tänkande
  • lära dig mer om teknik och vilka spännande yrken som finns
  • lära dig hur du startar en förening eller har ett projekt
  • gå på entreprenörsskola där du får hjälp av proffs att utveckla dina idéer och starta ett företag.

  Hur ansöker jag?

  Du ansöker genom att följa länken nedan. Du behöver ha en e-postadress för att registrera din ansökan. Du behöver också ange namn, personnummer, hemadress, postnummer, telefonnummer samt kontaktuppgifter till din vårdnadshavare.

  www.feriebas.se/ostragoteborg 

  Du kan ansöka mellan den 1 mars och den 31 mars 2020.

  När får jag veta om jag har fått ett feriejobb?

  Vilka som får en plats avgörs genom lottning. Du kommer att få ett svar till den e-postadress du använde när du ansökte om sommarjobb i slutet av april eller under maj. Om du tackar ja till jobbet kommer du att bli att bli kallad till ett informationsmöte på Kortedala Forum, på Kortedala torg i slutet av april. Du måste komma till mötet för att få jobbet. På mötet fyller du i alla papper och får information som du behöver. Därför är det viktigt att dina kontaktuppgifter i ansökan gäller under hela vårterminen. Om du inte erbjuds något sommarjobb direkt sparar vi din ansökan och då finns chansen att få en reservplats. Tackar någon nej till sitt sommarjobb lottas platsen ut igen och då är du med i den dragningen.

  Hur mycket tjänar jag?

  Lönen är 63,50 kronor/timmen. 

  Dessa veckor kan du jobba

  Period 1: vecka 25 – 27 (15 juni - 3 juli) 14 dagar, midsommarafton 19 juni är en ledig dag

  Period 2: vecka 28 - 30 (6 juli – 24 juli) 15 dagar

  Period 3: vecka 31 - 33 (27 juli – 14 augusti) 15 dagar

  Arbetstider som gäller: måndag-fredag 6,5 timme/dag och då ingår 30 minuters lunchrast.

  Att tänka på

  För att du ska kunna arbeta inom vissa verksamheter behöver du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Du får hjälp med att beställa ett sådant på informationsmötet om det behövs. 

   

   

   

   


Arbetstid, lön och yrken

Mellan 1 och 31 mars 2020 kan du som går i årskurs 9 (i vissa stadsdelar även årskurs 8) söka sommarjobb i din stadsdel för sommaren 2020. Som sommarjobbare arbetar du i tre veckor, fem dagar i veckan, sex timmar om dagen. Jobben lottas ut bland de elever som har sökt.

Lönen sommaren 2020 är 56,70 kronor per timme. Semesterersättningen 6,80 kronor. Timlön plus semesterersättning blir alltså 63,50 kronor per timme.

Du kan få sommarjobb inom olika yrken, till exempel barnskötare, aktiverare, vaktmästare, lokalvårdare, ekonomibiträde och administratör.

OBS! Svarsmejl du får efter att du har ansökt kan ibland hamna i skräpkorgen i din e-post. Kolla alltid där om du fått din bekräftelse. Tänk på att du måste ha samma e-postadress under ansöknings- och arbetsperioden.