Praktik för arbetslösa

För dig som är arbetslös kan praktik vara en väg in i arbetslivet.

För dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen

Göteborgs Stad har praktikplatser för dig som arbetslös och har fyllt 18 år. För att få praktik måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ha kontakt med en handläggare. Kontakta din arbetsförmedling för mer information.

Arbetsförmedlingens faktablad om praktik för arbetslösa