Praktik för studerande

Praktik eller ett uppsatsarbete i Göteborgs Stad kan ge dig en anställning i kommunen. Du får inblick i vad det innebär att erbjuda service och omsorg till invånarna. Samtidigt kan du knyta kontakter och få tillfälle att visa upp dig och din kompetens.

För dig på högskola eller i yrkesutbildning

Gör din praktik i Göteborgs Stad! För dig som är student vid en högre utbildning finns ofta möjlighet att göra praktik eller examensarbete i någon av stadens förvaltningar eller bolag. Kontakta en lämplig förvaltning eller ett bolag som kan vara av intresse för dig.

Hitta bolag

Hitta förvaltning

För dig på gymnasiet och vuxenutbildning

De flesta praktikplatser (APL-platser) som Göteborgs Stad erbjuder är för dig som går:

  • Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet
  • Yrkespaket inom vård- och omsorg på vuxenutbildningen (Vårdbiträde eller Undersköterska)
  • Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet
  • Yrkespaket Barnskötare inom vuxenutbildningen

Det finns även ett fåtal platser för dig som går ett yrkesförberedande program.

Du kommer att söka din praktikplats genom systemet praktikplatsen.se. Inloggningsuppgifter till praktikplatsen.se får du av din skola när det är dags att söka APL-plats. På praktikplatsen.se får du också information om vad du ska tänka på inför din praktik/APL.

Praktikplatsen.se

För dig som är elev på högstadiet

Du som är elev på högstadiet och vill söka prao-plats i Göteborgs Stad kan söka din praktikplats på praktikplatsen.se. Inloggningsuppgifter till praktikplatsen.se får du av din skola. På praktikplatsen.se får du också information om vad du ska tänka på inför praktiken.

Praktikplatsen.se