Lediga jobb i Göteborgs Stad

Du är Göteborg. Tillsammans med drygt 55 000 kollegor skapar du en hållbar stad och hållbar arbetsplats. Hos oss ska du kunna kombinera utmanande uppdrag med en meningsfull vardag på och utanför jobbet. Välkommen att söka jobb i Göteborgs Stad!

Plattformsledare inom försörjningsstöd

Arbetsbeskrivning

Processledarens uppdrag är fortsätta det gemensamma plattformsarbetet samtidigt som nya gemensamma arbetsområden behöver prioriteras inom IFO/FH. Plattformen omfattar primärt myndighetsutövning men även koppling till utförarverksamheter kan förekomma. Syftet med rollen är att bidra till likabehandlingen i staden.

Ditt uppdrag är inriktat på att skapa gemensam värdegrund och struktur utifrån gällande lagstiftning, kommunfullmäktiges mål och inriktning samt evidensbaserad praktik. Arbetet handlar om att samordna, bevaka och följa upp. I arbetet ingår omvärldsbevakning och kompetensförsörjning som stora delar men även att beakta behovet av stärkt samverkan inom IFO-Funktionshinder.

Arbetet bedrivs tillsammans med de nätverk av enhetschefer och 1:e socialsekreterare som finns i staden. Du rapporterar till en samordningsgrupp samt berörda avdelningschefer. Plattformen arbetas fram i en process tillsammans med nätverken som består av nyckelpersoner i vidareutvecklings- och implementeringsarbetet.

Det finns alltid plats för nytänkande och förändring. Du får kompetensutveckling, kunniga kollegor och en arbetsplats med möjligheter och förmåner! Anställningen är placerad i Socialförvaltningen Sydväst. Arbetsplatsen är tillsvidare förlagd på annan plats än stadsområdet och tillsammans med tre andra plattformsledare (BoU, Vuxen och FH) som du kommer att arbeta nära.

Kvalifikationer

Du är socionom med flerårig erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom socialtjänsten och i synnerhet med försörjningsstöd. Du har skaffat dig en bred erfarenhet av ämnesområdet och dess utmaningar. För att lyckas i tjänsten krävs att du har erfarenhet av processledning, både på operativ och strategisk nivå, samt metodhandledning eller arbetsledning.

Som person är du målmedveten, resultatinriktad och har en god helhetssyn och förmåga att leda processer i mål. Som processledare är du lyhörd och bra på att arbeta genom andra, både internt och externt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Välkommen med din ansökan!

Om Socialförvaltningen Sydväst

Göteborg befinner sig i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen.

Socialförvaltningen Sydväst är en del av socialtjänsten i Göteborg och ska se till att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga ska få en god start i livet. Stöd som erbjuds inom individ och familjeomsorg är bland annat ekonomiskt bistånd, socialt boende, familjehem, stöd till familj, barn och ungdom, fritidsverksamhet, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med förebyggande arbete kring tex folkhälsoarbete, samhällsplanering och lokalt trygghetsarbete. Förvaltningen har även ett övergripande ansvar för stadens samverkan i civilsamhället.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum
2021-04-26
Referensnummer
A1021325

Anställningsvillkor

Omfattning
Heltid
Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Tillträde
2021-10-01

Kontaktpersoner

Jörgen Larzon
Avdelningschef
Telefon: 366 43 00

Fackliga företrädare

Ulrika Andersson
Akademikerförbundet SSR
Telefon: 031-368 57 55
Ronny Evert
Vision
Telefon: 031-366 26 91

Dela annonsen