Lediga jobb i Göteborgs Stad

Du är Göteborg. Tillsammans med drygt 55 000 kollegor skapar du en hållbar stad och hållbar arbetsplats. Hos oss ska du kunna kombinera utmanande uppdrag med en meningsfull vardag på och utanför jobbet. Välkommen att söka jobb i Göteborgs Stad!

Förstelärare inom digitalisering till Skytteskolan åk F-9 - behörighet grundlärare i fritidshem

Arbetsbeskrivning

Skytteskolans läge nära Marklandsgatan gör att det är lika enkelt att ta sig till naturen och havet som till stadens centrum!
Under de senaste åren har Skytteskolan genomgått en nybyggnation och den nya skolan skall vara inflyttningsklar januari 2022. Tiden vi har framför oss är mycket spännande och personalgruppen behöver förstärkning.

Vi söker därför en förstelärare med inriktning digitalisering och behörighet som grundlärare i fritidshem, då en del av din tjänst kommer vara att undervisa på fritidshemmet samt delta i dess utveckling. Samt att bygga upp Skytteskolans förstelärarorganisation samt våra nya fritidshemsavdelningar. Du brinner för digitalisering, fritidspedagogik och gärna utomhuspedagogik och vill bidra med din kompetens. Vi vill att du ska vara beredd på att vara en del av vårt utvecklingsarbete där det digitala har en tydlig koppling till det praktiska och teoretiska, det ser vi som en självklar egenskap hos dig. Eleverna är alltid vårt fokus och verksamheten planeras utifrån deras behov och intressen för att vår verksamhet skall erbjuda en varierad fritidstid.

Du kommer arbeta i arbetslag med lärare, förskollärare, fritidspedagoger/fritidslärare samt resurspersonal. Vår digitaliseringsprocess är i sin linda, så här får du vara med och forma nya lärmiljöer utifrån den digitala aspekten. Ditt uppdrag som förstelärare med inriktning digitalisering innebär, förutom att driva skolans digitalisering utifrån ett F-9-perspektiv, att inspirera, utbilda och stötta all personal på skolan i att digitalisera sin undervisning. Uppdraget innebär också att vara en inspiratör i hur man med ny teknik kan utveckla sin undervisning på organisation, grupp och elevnivå allt enligt våra styrdokument.

Utöver detta kommer du att arbeta med det skolutvecklande uppdraget som förstelärare som också ska identifierats i skolans systematiska kvalitetsarbete. Kärnan i det systematiska kvalitetsarbetet är elevernas lärande och måluppfyllelse, arbetet som förstelärare är alltså i första hand inriktat mot att tillsammans med andra lärare på skolan utveckla undervisningen för att öka elevernas lärande. I ett kollegialt lärande har du en central och viktig roll genom att handleda och coacha, samt genom att bidra med kunskaper om forskning och beprövad erfarenhet.

En viktig uppgift som förstelärare kan ha är handledning av lärarstudenter och mentorskap för nyutexaminerade lärare, i syfte att bidra till en bra introduktion.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad grundlärare med inriktning fritidshem alternativt har fritidspedagogexamen och som har kunskap och erfarenhet inom digitalisering. Samt att du genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet.

- Du har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
- Du bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
- Du har god förmåga att utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete driva skolutveckling.
- Du har en utvecklad analytisk förmåga.
- Du har förmåga att vara drivkraft i en delakultur.
- Du har god förmåga att leda andra i kollegialt lärande på lokal och övergripande nivå.

För att du ska lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du har god förmåga att skapa förutsättningar för att lärande ska ske, både hos elever och hos kollegor. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.

Vi vill också att du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Samt att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.

Tjänsten kommer att tillsättas om den inte tas i förbehåll av redan anställd personal.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrig information

Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Om Grundskoleförvaltningen

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum
2021-04-24
Referensnummer
G21/379

Anställningsvillkor

Omfattning
Heltid
Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Tillträde
Start i augusti 2021

Kontaktpersoner

Cecilia Janred
Bitr. rektor
Telefon: 031- 367 33 61
Kristin Arplöw
Rektor
Telefon: 031-366 07 29

Fackliga företrädare

Susanne Lindblom
Lärarförbundet
Telefon: 031-701 55 08
Lars Smith
Lärarnas Riksförbund
Telefon: 031-3672950

Dela annonsen