Lediga jobb i Göteborgs Stad

Du är Göteborg. Tillsammans med drygt 55 000 kollegor skapar du en hållbar stad och hållbar arbetsplats. Hos oss ska du kunna kombinera utmanande uppdrag med en meningsfull vardag på och utanför jobbet. Välkommen att söka jobb i Göteborgs Stad!

Förstelärare till Frölundaskolan Bräcke

Arbetsbeskrivning

Frölundaskolan Bräcke är en grund- och grundsärskola för elever i behov av lärare med särskild kompetens. Undervisning erbjuds från årskurs 1 till årskurs 9 och anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Frölundaskolan Bräcke ligger centralt i ett grönområde, nära allmänna kommunikationer och i närheten av Ruddalens naturområde.

Den nya skolledningen på Frölundaskolan Bräcke har påbörjat en förändringsresa där höga förväntningar och arbetsglädje står i centrum.

Kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. På skolan arbetar vi aktivt med att anpassa och utveckla stöd för elevens kommunikation genom Alternativ Kompletterande Kommunikation, sk AKK.

I uppdraget som förstelärare kommer du främst att verka i undervisning. Utöver detta kommer du att arbeta med skolutvecklande uppdrag som identifierats i skolans systematiska kvalitetsarbete. Ditt huvudfokus är elevernas lärande och måluppfyllelse. Arbetet som förstelärare är i första hand inriktat mot att tillsammans med andra lärare på skolan utveckla undervisningen för att öka elevernas lärande. Utifrån de områden som identifierats arbetar du tillsammans med skolans lärare och ledningsgrupp. I ett kollegialt lärande har du en central och viktig roll genom att handleda och coacha, samt genom att bidra med kunskaper om forskning och beprövad erfarenhet.

En viktig uppgift som förstelärare kan ha är handledning av lärarstudenter och mentorskap för nyutexaminerade lärare, i syfte att bidra till en bra introduktion i läraryrket. Ett mer detaljerat uppdrag formuleras i samråd mellan förstelärare och rektor på skolan. I detta ska förutsättningar för och innehåll i uppdraget ingå, liksom tidpunkt när det ska ses över och eventuellt revideras.

Som förstelärare på Frölundaskolan Bräcke kommer du ha ett övergripande ansvar för ämnesområdet svenska med språk-, skriv-, och läsutveckling som huvudfokus. I första hand söker vi dig som är fullt behörig dvs är legitimerad lärare i svenska och har speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning.

Viktigt är att du har förmåga och vilja att samverka med interna och externa samarbetspartner (Habilitering, DART, förvaltningens stödavdelning Digitalisering & Innovation, logoped m.fl) .

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

• Har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska för de yngre åren och uppåt.
- har speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning.
- alt har speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling.
• Har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
• Bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
• Är lärare med fyra års legitimerad undervisning.
• Kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete inom skolväsendet.
• Har god förmåga att utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete driva skolutveckling.
• Har utvecklad analytisk förmåga.
• Har förmåga att vara drivkraft i en delakultur.
• Har god förmåga att leda andra i kollegialt lärande på lokal och övergripande nivå.

För att du ska lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du har god förmåga att skapa förutsättningar för att lärande ska ske, både hos elever och hos kollegor. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

Övrig information

Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Om Grundskoleförvaltningen

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum
2021-11-21
Referensnummer
G21/2403

Anställningsvillkor

Omfattning
Heltid
Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Tillträde
Snarast eller enligt överenskommelse

Kontaktpersoner

Ulrika Frivold
Biträdande rektor
Telefon: 031-3673331
Mobil: 0790-652854
E-post: ulrika.frivold@grundskola.goteborg.se

Fackliga företrädare

Lars Smith
Lärarnas Riksförbund
Telefon: 031 3672950
Susanne Lindblom
Lärarförbundet
Telefon: 031-701 55 08

Dela annonsen