Ansökan och yrkesområden

Du som vill arbeta som vikarie i Göteborgs Stad kan ansöka om jobb hos någon av kommunens bemanningsenheter via Lediga jobb. Bemanningsenheterna förmedlar vikarier inom många olika yrkesområden

Ansök om att bli timvikarie

Vill du jobba som timvikarie kan du söka via annonser för tidsbegränsade anställningar på Lediga jobb. Filtrera på förvaltning eller yrke beroende på var du vill jobba eller vad du vill jobba med.

Timanställningar på Lediga jobb

Krav på utdrag ur belastningsregister

För att få arbeta inom en verksamhet där du är i kontakt med barn och unga krävs att du varje år visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du ansöker om ditt registerutdrag hos Polisen.

Blanketten för registerutdrag hittar du på Polisens webbplats.

Yrkesområden för dig som timanställd

I Göteborgs Stad finns flera bemanningsenheter. Vilka yrkesområden du kan arbeta inom och hur du ansöker kan skilja sig åt mellan bemanningsenheterna. Här kan du läsa hur du går vidare inom det yrkesområde du är intresserad av.

Vill du veta mer om hur det fungerar att arbeta som vikarie, gå vidare till sidan Att jobba som timvikarie.

Förskola


​Foto: Lo Birgersson

​Inom förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Vi söker dig som vill jobba med barns utveckling och trivs med ett ansvarsfullt arbete. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet eller utbildning inom yrkesområdet.

Timanställningar inom förskola

Bemanningsenhet förskola

Skola


​Foto: Lo Birgersson

Inom skolan arbetar bland annat lärare, förskollärare, fritidspedagoger, elevassistenter och skolledare. För skolledare  krävs utbildning och erfarenhet. Vi söker dig som vill jobba med elever i deras lärande och som trivs med ett ansvarsfullt arbete. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet eller utbildning inom yrkesområdet.

Timanställningar inom grundskola

Bemanningsenhet grundskola

Äldreomsorg


​Foto: Lo Birgersson

Inom äldreomsorgen kan du arbeta som timvikarie på ett vård- och omsorgsboende (äldreboende) eller inom hemtjänsten. Vi söker dig som vill vara med och ge äldre god omvårdnad och en meningsfull vardag. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet eller utbildning inom yrkesområdet.

Bemanningsenheter som förmedlar vikarier inom äldreomsorgen

Funktionsstöd

Inom verksamheten för funktionsstöd arbetar stödassistenter. Vi söker dig som vill göra det möjligt för människor med funktionsnedsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet eller utbildning inom yrkesområdet.

Bemanningsenheter som förmedlar vikarier inom funktionsstöd

Boenden för personer i hemlöshet och personer med missbruk


Foto: Lo Birgersson

Vill du jobba med personer i hemlöshet eller äldre med missbruk?

Vi söker dig som är undersköterska, stödassistent eller behandlingsassistent. Du kan vara färdigutbildad, vara mitt i pågående studier eller ha arbetat inom några av dessa yrkesområden.

Bemanningsenheter som förmedlar vikarier för boenden för personer i hemlöshet eller personer i missbruk

Boenden för barn och unga

Vill du jobba med ensamkommande unga eller barn med funktionsnedsättning?

Vi söker dig som är undersköterska, stödassistent eller ungdomshandledare. Du kan vara färdigutbildad, vara mitt i pågående studier eller ha arbetat inom några av dessa yrkesområden.

Bemanningsenheter som förmedlar vikarier inom boenden för barn och unga

Måltidsservice


​Foto: Marit Lissdaniels

Inom måltidsservice arbetar du som vikarie i kommunens tillagnings- eller mottagningskök. Vi söker dig som trivs med ett ansvarsfullt arbete inom måltidsområdet. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet eller utbildning inom yrkesområdet.

Timvikariat inom måltidsservice

Bemanningsenheter som förmedlar vikarier inom måltidsservice

Lokalvård

Inom lokalvård och som lokalvårdare arbetar du med att hålla verksamheternas lokaler rena och hygieniska. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet eller utbildning inom yrkesområdet.

Timvikariat inom lokalvård

Bemanningsenheter som förmedlar vikarier inom lokalvård

Fastighetsservice


Foto: Marit Lissdaniels

Som vikarie inom fastighetsservice arbetar du med förebyggande skötsel av lokaler, samt reparationer och underhåll. Det är viktigt att du kan hantera verktyg och har en god servicekänsla. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet eller utbildning inom yrkesområdet.

Bemanningsenheter som förmedlar vikarier inom fastighetsservice