Vårt uppdrag

Vårt jobb är att ordna bra vardagar för alla göteborgare. Det vi gör har stor betydelse för många. Vi formar Göteborgs framtid och skapar bra vardagar för invånare, besökare och företagare.

Se filmen om vårt uppdrag och hur vi på olika sätt skapar bra vardagar för göteborgarna.

Vi söker förskollärare, lärare, fritidspedagoger med flera

Vi söker ingenjörer, tekniker och hantverkare

Vi söker medarbetare inom vård- och omsorgsyrken