Var med och utveckla Göteborg

Göteborg är i en aktiv fas av en stor utvecklingsprocess. Det är nu vi gör Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad för oss och våra besökare. Som anställd i Göteborgs Stad är du med och utvecklar!

Göteborgs Stad satsar varje år flera miljoner på utveckling av staden. Till det kommer regionala och statliga pengar i olika satsningar, till exempel Västsvenska paketet, för bättre kollektivtrafik, vägar och järnvägar.

Så här utvecklar vi staden

Attraktiv Hemtjänst

Älvstaden