Träffa medarbetare

I Göteborgs Stad jobbar fler än 55 000 medarbetare för hållbara vardagar. Varje dag gör de skillnad och öppnar möjligheter för boende, besökare och näringsliv.

Göteborg befinner sig i den mest omfattande utvecklingen i modern tid. Här nedan kan möta Nina, Joel, Gona och Max som jobbar med bredd, spets och projekt utöver det vanliga.

I Göteborgs stad arbetar:

  • 7 av 10 jobbar inom förskola, skola, socialtjänst, vård och omsorg.
  • 2 av 10 är anställda i stadens bolag och arbetar bland annat med stadens nöjespark Liseberg, besöksnäring, bostäder, renhållning, el och värme.
  • Resten arbetar bland annat med stadsutveckling, dricksvatten, kultur, demokratifrågor och stadens parker.