Så nöjda är våra medarbetare

Göteborgs Stads medarbetare känner stort engagemang i sina jobb, visar den senaste medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2017.

Varför går du till jobbet varje dag? Trivs du, känner du driv och engagemang? Är du fortfarande nyfiken? Göteborgs Stads medarbetare känner stort engagemang, visar den senaste medarbetarundersökningen (2017). Medarbetarna uppskattar att jobba för göteborgarna och att arbeta tillsammans.

Göteborgs Stad har i samarbete med bland andra Malmö stad, Stockholms stad och Sveriges Kommuner och Landsting utarbetat ett nytt nationellt jämförelseindex: Hållbart medarbetarengagemang (HME). Indexet bygger på medarbetarnas upplevelse av motivation, ledarskap och styrning. Medarbetarna i staden har ett högt HME-värde.

Läs resultaten från medarbetarundersökningen 2017