Så går en rekrytering till

Vad händer när du har skickat in din ansökan? Beroende på vilken typ av jobb som du har sökt ser rekryteringsprocessen olika ut. Nedan följer en beskrivning av några av de steg som du kan komma att gå igenom i en rekryteringsprocess hos oss.

Så går det till

I Göteborgs Stad använder vi ett webbaserat rekryteringssystem där du ansöker till våra tjänster. När annonsen publicerats börjar rekryteringsprocessen. I de flesta fall börjar urvalsarbetet efter att sista ansökningsdag gått ut. Sedan följer intervjuer, eventuella tester, referenstagning och slutligen anställning. Här nedanför har vi beskrivet de olika stegen i en rekryteringsprocess. 

Ansökan

Efter att du skickat in din ansökan får du ett mejl med en bekräftelse på att vi tagit emot den. Mejlet är ett automatiskt genererat mejl och går inte att svara på. Eftersom vi är en kommunal arbetsgivare är din ansökan en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen vilket innebär att vem som helst kan begära att få se de dokument du skickar in till oss.

Urval

När sista ansökningsdag gått ut börjar vi urvalsarbetet. I vissa fall jobbar vi med löpande urval och går igenom ansökningarna under tiden annonsen ligger ute. Vi går igenom alla ansökningar och gör urvalet utifrån de kvalifikationer som vi har satt som krav och de som är meriterande.

Om du tillhör dem som bäst uppfyller kraven vi ställt i annonsen kommer du gå vidare i processen och bjudas in till en intervju. I en del rekryteringar använder vi urvalstester för att göra ett första urval.

Om du inte har gått vidare får du återkoppling via mejl. Vi vet hur det är att vänta på ett viktigt besked så vi strävar alltid efter att återkoppla så snart som möjligt efter att annonseringstiden gått ut.

Tester

I en del av våra rekryteringar kan det tillkomma arbetspsykologiska tester som en del i urvalsprocessen. Du får i sådana fall en länk via mejl till att genomföra testerna. Att arbeta med tester tidigt i urvalet är enligt forskning ett rättvist sätt att rekrytera, och också ett bra sätt att förutsäga framtida potential och arbetsprestation.

Intervju

Intervjun är ett tillfälle för oss att ställa fler frågor om dig och dina erfarenheter samtidigt som det är en möjlighet för dig att berätta mer om dig själv och ställa eventuella frågor om jobbet och arbetsplatsen. Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringsprocesser och använder en strukturerad intervjumall där alla kandidater får samma frågor. Detta är en väl beprövad urvalsmetod som ger en helhetsbild av kandidatens erfarenhet och kompetens. På det viset säkerställer vi att samtliga kandidater får likvärdiga förutsättningar och bedöms på samma grunder.

Referenser

Vi har en dialog med dig om vilka referenter som är lämpligast att kontakta utifrån den befattning som du har sökt. Oftast vill vi prata med minst två personer som du har jobbat med tidigare. Här använder vi oss av referenstagningsmallar. Mallarna är framtagna för att stötta den kompetensbaserade metodiken och för att skapa förutsättningar för kandidaterna att bedömas likvärdigt.

Återkoppling

När det gäller återkoppling om att en tjänst har tillsatts är vår rutin att höra av oss muntligen till de personer som har varit på intervju och via mejl till övriga kandidater.

Ibland kan en rekryteringsprocess dra ut på tiden av olika anledningar. Har du funderingar kring just den rekryteringsprocess som du finns med ta kontakt med den som står utsedd som kontaktperson i annonsen.

Anställning

När alla steg är klara gör vi en samlad bedömning utifrån alla moment i processen. Den rekryterande chefen erbjuder tjänsten till den kandidat som valts ut och tillsammans bestäms ett datum för när anställningen kan påbörjas.