Jämställdhet och mångfald

Alla verksamheter och arbetsplatser i Göteborgs Stad ska präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald. För oss handlar jämställdhet och mångfald om att vi som jobbar i staden ska spegla dem vi jobbar för, alltså våra invånare.

Vi värnar om mänskliga rättigheter

Arbetet i staden handlar främst om att tillgodose mänskliga rättigheter i alla våra verksamheter.

Du som invånare eller medarbetare ska bli värdigt bemött oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet, könsidentitet eller uttryck.

Göteborgs Stad ska också arbeta aktivt mot alla former av diskriminering och allt som leder till att människor och grupper särbehandlas negativt. Vi vill vara en förebild och föregångare i mänskliga rättigheter och i jämställdhet.

Vi mäter jämställdhet

Göteborgs Stad mäter jämställdhet på jobbet sedan år 2010. Mätverktyget vi använder ger oss möjlighet att jämföra oss med och lära av andra.

Några viktiga nyckeltal vi mäter är 

  • hur könsfördelningen ser ut i olika yrkesgrupper
  • hur stor andel av Göteborgs Stads högre chefer är kvinnor 
  • hur många föräldradagar männen har tagit ut.

Vi följer upp varje nyckeltal så att vi kan förbättra jämställdheten, steg för steg.