Förmåner för dig som anställd

Ha roligt och utvecklas på jobbet, ha balans i livet och tid för familjen - det är viktigast för många som söker jobb. Men en bra lön och en trygg anställning är inte ointressant. Villkoren kan se lite olika ut beroende på om du arbetar i någon av stadens förvaltningar eller i ett kommunalt bolag.

Du har en trygg anställning

Du som är tillsvidareanställd i Göteborgs Stad har en trygg anställning. Det innebär att du alltid får erbjudande om ett ledigt arbete i staden om du skulle bli övertalig.

Du får balans i livet

Tillägg till föräldraförsäkringen

Om du varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av inkomstbortfallet, under högst 180 kalenderdagar. Tillägget baseras på den lön du har första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Semester

Du har 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar och vid 50 år är du uppe i 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester.

Pension

Din arbetsgivare Göteborgs Stad betalar varje år in pengar till ett pensionssparande åt dig. Det är en kommunal tjänstepension som regleras i avtal mellan arbetsgivaren och fackförbunden. Avtalen ger dig som medarbetare bland annat ett grundskydd i form av egen ålderspension och efterlevandepension till dina anhöriga. Tjänstepensionsavtalen för kommun- eller landstingsanställda heter KAP-KL och AKAP-KL (det senaste avtalet gäller för dig som är född 1986 eller senare).

Det belopp som avsätts till din pension beräknas på din lön. Från 2010 rör det sig om 4,5 procent av lönen.

Flexibel arbetstid

I många verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar föreningen av arbete, fritid och familjeliv.
Inom vård- och omsorg införs nu successivt rätt till heltid med möjlighet att arbeta deltid. Detta ger dig även möjlighet att påverka din arbetstid om det fungerar med hänsyn till verksamhetens behov.  

Din hälsa är viktig

Subventionerad friskvård

Som anställd i Göteborgs Stad får du en friskvårdssubvention. Den är lite olika utformad i de olika förvaltningarna och bolagen.

Kompensation vid sjukdom

Om du skulle bli sjuk får du, efter sjuklöneperioden på 14 dagar, ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Sjukförsäkring

Medarbetare i Göteborgs Stad är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Fråga din chef eller HR-avdelning

Som anställd i Göteborgs Stad kan du ta del ett antal förmåner. Men eftersom det kan variera mellan olika förvaltningar och bolag är det bäst att kontakta din chef eller din HR-avdelning för att få veta vad som gäller.