Att arbeta i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare med sina cirka 55 000 medarbetare. Hos oss jobbar ingenjörer, parkarbetare, sjuksköterskor, marknadsförare, lärare, jurister, vaktmästare, tekniker och många fler. Vi har många meningsfulla jobb med stora karriärmöjligheter inom staden.

Ha roligt och utvecklas på jobbet, ha balans i livet och tid för familjen - det är viktigast för många som söker jobb. Men en bra lön och en trygg anställning är inte ointressant. Villkoren kan se lite olika ut beroende på om du arbetar i någon av stadens förvaltningar eller i ett kommunalt bolag.

I Göteborgs Stad finns jobb som både utmanar och utvecklar. Här kan du gå på tvären, på bredden och på höjden. Eller utvecklas där du står.

I Göteborgs Stad finns cirka 100 olika yrken och omkring tusen olika befattningar. Här kan du träffa några av våra medarbetare.

Vårt jobb är att ordna bra vardagar för alla göteborgare. Det vi gör har stor betydelse för många. Vi formar Göteborgs framtid och skapar bra vardagar för invånare, besökare och företagare.

Göteborgs Stads värdegrund bygger på demokratins värdegrund. Den kommer till uttryck i bland annat Regeringsformen i Grundlagen, i Kommunallagen och i alla andra nationella lagar som styr verksamheternas vardag. Vår värdegrund vilar också på FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och Europakonventionen. Värdegrunden avspeglar sig i stadens fyra gemensamma förhållningssätt.

Alla verksamheter och arbetsplatser i Göteborgs Stad ska präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald. För oss handlar jämställdhet och mångfald om att vi som jobbar i staden ska spegla dem vi jobbar för, alltså våra invånare.

Göteborg är i en aktiv fas av en stor utvecklingsprocess. Det är nu vi gör Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad för oss och våra besökare. Som anställd i Göteborgs Stad är du med och utvecklar!

Göteborgs Stads medarbetare känner stort engagemang i sina jobb, visar den senaste medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2017.

Helen och Sebastian är två av Göteborgs Stads drygt 50 000 medarbetare. Här berättar de kortfattat om sina jobb.