Att arbeta i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare med sina cirka 55 000 medarbetare. Hos oss jobbar ingenjörer, parkarbetare, sjuksköterskor, marknadsförare, lärare, jurister, vaktmästare, tekniker och många fler. Vi har många meningsfulla jobb med stora karriärmöjligheter inom staden.

Förmåner för dig som anställd

Ha roligt och utvecklas på jobbet, ha balans i livet och tid för familjen - det är viktigast för många som söker jobb. Men en bra lön och en trygg anställning är inte ointressant. Villkoren kan se lite olika ut beroende på om du arbetar i någon av stadens förvaltningar eller i ett kommunalt bolag.

Din karriär hos oss

I Göteborgs Stad finns jobb som både utmanar och utvecklar. Här kan du gå på tvären, på bredden och på höjden. Eller utvecklas där du står.

Olika yrken i staden

I Göteborgs Stad finns cirka 100 olika yrken och omkring tusen olika befattningar.

Våra förhållningssätt

Göteborgs Stads värdegrund bygger på demokratins värdegrund. Den kommer till uttryck i bland annat Regeringsformen i Grundlagen, i Kommunallagen och i alla andra nationella lagar som styr verksamheternas vardag. Vår värdegrund vilar också på FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och Europakonventionen. Värdegrunden avspeglar sig i stadens fyra gemensamma förhållningssätt.

Jämställdhet och mångfald

Alla verksamheter och arbetsplatser i Göteborgs Stad ska präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald. För oss handlar jämställdhet och mångfald om att vi som jobbar i staden ska spegla dem vi jobbar för, alltså våra invånare.

Var med och utveckla Göteborg

Göteborg är i en aktiv fas av en stor utvecklingsprocess. Det är nu vi gör Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad för oss och våra besökare. Som anställd i Göteborgs Stad är du med och utvecklar!

Så nöjda är våra medarbetare

Göteborgs Stads medarbetare känner stort engagemang i sina jobb, visar den senaste medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2021.

Träffa medarbetare

I Göteborgs Stad jobbar fler än 55 000 medarbetare för hållbara vardagar. Varje dag gör de skillnad och öppnar möjligheter för boende, besökare och näringsliv.

Så går en rekrytering till

Vad händer när du har skickat in din ansökan? Beroende på vilken typ av jobb som du har sökt ser rekryteringsprocessen olika ut. Nedan följer en beskrivning av några av de steg som du kan komma att gå igenom i en rekryteringsprocess hos oss.