Sjukvård i Västra Götalandsregionen

Sjukvård är i första hand Västra Götalandsregionens ansvar. Här får du information om vart du kan vända dig om du har frågor om vård och sjukdom, eller om du vill hitta sjukhus, vårdcentral eller annan mottagning i Göteborg.

Vårdcentraler, akutmottagningar och barnavårdscentraler

1177.se kan du hitta vårdcentraler, akutmottagningar, psykiatrisk akutmottagning, barnavårdscentraler, sjukhus med mera i Göteborg. Du kan också ha kontakt med din vårdgivare.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning via telefon

När du blir sjuk och behöver råd kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. Du kan ringa alla dagar, dygnet runt. Speciellt utbildade sjuksköterskor ger dig råd direkt i telefon eller vägleder till annan vård om du behöver det. Gäller det livshotande tillstånd ringer du 112 till SOS Alarm, dygnet runt.

På 1177.se får du råd om vård

1177.se ger Västra Götalandsregionen dig tips och råd om vad du själv kan göra för att lindra och behandla lättare besvär.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Sairaanhoito