Hospice

Hospice är ett vårdalternativ för din sista tid i livet. På hospice får du vård i en hemlik miljö där det finns särskild tid för samtal. Du ansöker själv om plats på hospice.

Lindrande vård i livets slutskede

Palliativ vård är lindrande vård för människor i livets slutskede. Den palliativa vården är en helhetsvård som finns till både för dig som är sjuk och för dina anhöriga. Målet är att du ska få en så god livskvalitet som möjligt den sista tiden. Palliativ vård kan du få på ett hospice och även på sjukhus, i särskilt boende eller i ditt eget hem. På hospice har personalen god erfarenhet av palliativ vård. Miljön är hemlik och det finns tid att prata om sådant som känns viktigt för dig.

I Göteborg finns tre hospice

Information och regler

När du erbjuds en plats kan du tacka nej och ändå stå kvar som sökande. Du kan också göra en tidig ansökan som ligger vilande tills du har behov av en plats på hospice.

När vi får in din ansökan tar en handläggare kontakt med dig eller med din vårdpersonal och gör en bedömning av din sjukdom och dina behov. Ibland kommer vi även på personligt besök.

I första hand erbjuder vi plats på Göteborgs Stads hospice i Kålltorp. Avgiften är 125 kronor per dygn. 

Trygg vård och omsorg - broschyr om hospice i Göteborg på svenska för utskrift (pdf 226 kB)

Turvallinen hoito ja huolenpito - broschyr om hospice i Göteborg på finska (pdf 224 kB)

Secure and welfare services - broschyr om hospice i Göteborg på engelska (pdf 229 kB)

Så här gör du för att ansöka om plats

Ansök via blanketten

Ansökan om plats på hospice

Bifoga ett läkarintyg med din ansökan.

Skicka ansökan till

Hospice Göteborg
Box 334
421 23 Västra Frölunda

Är du bosatt utanför Göteborg kan du ansöka om en plats genom att ta kontakt med biståndsbedömaren i din hemkommun.