Så kontrolleras maten

Du ska kunna känna dig trygg när du köper mat i butiken eller äter mat på restaurang. Att maten är säker och håller utlovad kvalitet är målet för livsmedelslagstiftningen. Företagarna i livsmedelsbranschen ska arbeta på ett sådant sätt att syftet med lagstiftningen uppnås.

Livsmedelskontroll

Göteborgs miljöförvaltning ansvarar för kontrollen av nästan 4 700 livsmedelsverksamheter i kommunen. Inspektörerna kontrollerar företagarens förmåga att leverera säker mat till konsumenten. Vi lägger stor vikt vid företagets egenkontroll. Inspektionerna görs efter en särskild plan. Vi tittar exempelvis på hur maten förvaras och hanteras. Vi ser även om lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick och att det är rent.

Miljöförvaltningens inspektörer har rätt att få komma in i en livsmedelslokal för att inspektera eller ta prover. Den som ansvarar för verksamheten måste lämna ut de uppgifter och handlingar som behövs för kontrollen. 

Företagaren har ansvaret

Livsmedelsföretagaren har ansvaret för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras. Livsmedlen ska kunna spåras från vem man köpt råvarorna. Om företaget säljer livsmedel vidare till andra livsmedelsföretag ska de också kunna spåras till köparen.

Vad händer om kontrollen visar att det finns brister?

Dålig mat ska inte nå konsumenterna, det är syftet med kontrollen. Upptäcker vi brister kan miljöförvaltningen agera på olika sätt. Följderna blir olika beroende på vad det är som är fel. Det handlar till exempel om att livsmedel förvaras vid fel temperatur eller om omärkta livsmedel. Är det lokalerna och egenkontrollen som är dåliga kan företagaren bli tvungen att stänga sin verksamhet tills allt fungerar. Den som startar sin verksamhet utan att ha fått den godkänd eller registrerad kan dömas för brott mot livsmedelslagen eller få höga sanktionsavgifter.

Offentliga uppgifter

Miljöförvaltningen är en myndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta till exempel resultat från en inspektion lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess.