Anmäl matförgiftning

Du är 1% klar med din anmälan

Steg 1 av 4 Påbörjat

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.
För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

Var köpte du maten?

Steg 2 av 4 Ej påbörjat

Beskriv måltidstillfället

Steg 3 av 4 Ej påbörjat

Beskriv händelsen

Steg 4 av 4 Ej påbörjat

Kontaktuppgifter