Om kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) kan du få om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om du behöver hälso- och sjukvård flera gånger i veckan. Du kan få vård dygnet runt i ditt eget hem, på ditt vård- och omsorgsboende eller på ditt boende för personer med funktionsnedsättning.

Vad kan jag få hjälp med?

Den kommunala hälso- och sjukvården kan bland annat hjälpa dig med din medicin, sår, smärtlindring, rehabilitering, injektioner och om du behöver extra näring i form av dropp eller sond. Inom den kommunala hälso- och sjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Har jag rätt till kommunal hälso- och sjukvård?

Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du kan få kommunal hälso- och sjukvård. Ta kontakt med din nuvarande läkare eller annan vårdgivare och be om en första bedömning, eller kontakta den kommunala hälso- och sjukvården för mer information.

Kommunal hälso- och sjukvård inom särskilda boenden

Om du bor på ett vård- och omsorgsboende eller på ett boende för personer med funktionsnedsättning, har kommunen alltid ansvar för din hälsa och sjukvård. Personalen på boendet kan hjälpa dig att ta kontakt med till exempel en fysioterapeut/sjukgymnast om du vill det.

Hälso- och sjukvårdspersonalen samarbetar alltid med personalen på boendet för att du ska få den hjälp du behöver.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Kotisairaanhoito/Hemsjukvård