Hälsolots Centrum

Hälsolots inspirerar till ett liv med god hälsa. Vi erbjuder dig ett brett utbud av aktiviteter och information om hälsa.

På webbplatsen får du många tips som kan vara bra för din hälsa. Här hittar du även:

- Kalendarium som visar vad som är på gång, till exempel föreläsningar, kurser och fysiska aktiviteter

- Hälsolänkar

- Kontaktuppgifter till verksamheter som på olika sätt arbetar med hälsa

Till webbplats för Hälsolots Centrum

Kontaktuppgifter

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

Hitta hälsotek och hälsolots

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta hälsotek och hälsolots