Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Rörelse, fysisk aktivitet, sätter i gång flera hälsosamma förändringar i kroppen. Det kan bidra till att du blir gladare, sover bättre, lättare kan hantera stress och hålla vikten. I samråd med exempelvis läkare, fysioterapeut eller psykolog kan du få ett recept på en bestämd typ av motion som både förebygger och behandlar sjukdomar.

FaR betyder fysisk aktivitet på recept. Det innebär att du får ett recept på en rörelseaktivitet som är anpassad till dina förutsättningar och önskemål. Du kan få ett sådant recept på din vårdcentral.

Lämplig träning

Du kan få träning på recept (FaR) utskrivet av exempelvis läkare, fysioterapeut, psykolog. Du får förslag på träning som är lämplig för just den diagnos du har. Du får själv vara med och välja aktivitet. Det kan till exempel vara promenad, stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning eller gympapass. Det kan stå qi-gong, yoga eller till och med trädgårdsarbete på receptet. Det står även hur länge och hur ofta du bör träna för att få det resultat du vill uppnå.

Några exempel på sjukdomstillstånd där fysisk aktivitet kan ha stor effekt är till exempel högt blodtryck, kärlkramp, diabetes, benskörhet, reumatiska sjukdomar, ont i ryggen och depression. De positiva effekterna får du oavsett ålder eller träningsvana. 

För dig som har fått fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept, Västra Götalandsregionens webbsida