Patientförsäkring

Göteborgs Stad har en patientförsäkring för sin hälso- och sjukvård. Du kan anmäla en patientskada om du anser att Göteborgs Stad, eller en privat vårdgivare som arbetar på uppdrag av Göteborgs Stad, orsakat skadan.

Göteborgs Stad har en patientförsäkring för patienter/brukare som skadas inom kommunens hälso- och sjukvård. Försäkringen hanteras av stadens försäkringsbolag Försäkrings AB Göta Lejon och kan ge ersättning enligt Patientskadelagen. Exempel på skadehändelser som kan ersättas är felbehandling, diagnosskada, olycksfall i samband med behandling, felaktig ordination av läkemedel.

Observera att patientskador som sker inom landstingets/regionens vård ska anmälas till Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) på www.lof.se.

Vård som bedrivs av Göteborgs Stad

Göteborgs Stad bedriver viss vårdverksamhet som exempelvis äldrevård, vård av funktionshindrade och vård i skolan. Som vårdgivare har kommunen skyldighet att ha en patientförsäkring som ersätter personskador som orsakas i samband med vård.

Skadeanmälan

Har du drabbats av en patientskada orsakad av en vårdgivare inom Göteborgs Stad eller av en privat vårdgivare som utför vård i stadens regi kan du göra en anmälan.

Spara ner eller skriv ut en skadeanmälan med de uppgifter du har fyllt i. Skicka sedan anmälan med e-post eller vanlig post till stadens skadereglerare Van Ameyde. Inom kort kommer du att kontaktas av en skadereglerare.

Om vi inte är överens

Om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende så kan du få ditt ärende omprövat om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Ompröva beslut


Kontaktuppgifter

E-post: gotalejon@vanameyde.com

Adress:
Van Ameyde Sweden
Järnbruksvägen 7
372 02 Kallinge

Telefon: 0457-25020

Filer och dokument