Ompröva beslut om patientförsäkring

Om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende så kan du få ditt ärende omprövat om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Följ i så fall dessa steg:

1. Kontakta handläggaren för ärendet. Har du ytterligare fakta i ärendet som handläggaren inte känner till så kan vi göra en ny prövning. De flesta meningsskiljaktigheter brukar kunna redas ut vid ett personligt samtal.

2. Kontakta handläggarens chef. Är du fortfarande inte nöjd efter ett nytt samtal med handläggaren så kan du kontakta handläggarens chef.

3. Kontakta Göta Lejons överprövningsnämnd (endast om Försäkrings AB Göta Lejon utrett ärendet). Vill du gå vidare efter att ha pratat med handläggare och chef så kan du kontakta överprövningsnämnden genom att skicka e-post till gotalejon@gotalejon.goteborg.se .

4. Patientskadenämnden (PSN). Om du fått en skada inom vården kan du få en ny objektiv prövning hos Patientskadenämnden. Nämnden består av oberoende experter inom medicin och tandvård, juridik, ersättningsfrågor och har tre patientföreträdare. Kontakta handläggaren för ytterligare information.

5. Få din sak prövad i allmän domstol. Om du fortfarande inte är nöjd kan du få din sak prövad i allmän domstol.


Filer och dokument