Foto: Wavebreakmedia

Hälsa och sjukvård

Göteborgs Stad har hand om den vård du får på äldreboenden, boenden för personer med funktionsnedsättning, daglig verksamhet samt hemsjukvård. Om du blir sjuk ska du i första hand vända dig till din vårdcentral.

Hemsjukvård kan du få om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om du behöver sjuk- och hälsovård flera gånger i veckan. Du kan få hemsjukvård dygnet runt i ditt eget hem, på ditt äldreboende eller på ditt boende för personer med funktionsnedsättning.

Du som vill besöka en tandläkare och få tandvård ska vända dig till folktandvården inom Västra Götalandsregionen eller till en privat tandläkare.