Foto: Wavebreakmedia

Hälsa och sjukvård

Göteborgs Stad har hand om den vård du får på äldreboenden, boenden för personer med funktionsnedsättning, daglig verksamhet samt hemsjukvård. Om du blir sjuk ska du i första hand vända dig till din vårdcentral.

Du som vill besöka en tandläkare och få tandvård ska vända dig till folktandvården inom Västra Götalandsregionen eller till en privat tandläkare.

Göteborgs Stad har en patientförsäkring för sin hälso- och sjukvård. Du kan anmäla en patientskada om du anser att Göteborgs Stad, eller en privat vårdgivare som arbetar på uppdrag av Göteborgs Stad, orsakat skadan.