Till sidans huvudinnehåll

Tidslinje för stadsutvecklingsprojekt i Göteborg

Runt om i Göteborgs stad finns det många stadsutvecklingsprojekt. Genom att följa tidslinjen får du veta när det är tänkt att projekten ska vara färdiga och vilka projekt som fortfarande är i planeringsfasen.
 1. 2024-2040

  Tidslinje för färdigställande av stadsutvecklingsprojekt i Göteborg


  Det ostabila marknadsläget gör att många tidplaner är osäkra. Därför har vi satt preliminära år när projekten förväntas vara färdiga. Tidsplanen kan komma att förändras.

 2. Färdigställt 2024

  Drönarbild av fabriksområdet med många byggnader utplacerade

  Batterifabriken, Torslanda

  I början av februari 2022 stod det klart efter många och långa förhandlingar mellan Göteborgs Stad och Volvo/Northvolt att deras batterifabrik kommer att byggas i Göteborg. Gryaab, Göteborg Energi samt Kretslopp och vatten samarbetar nu kring en unik hållbar lösning för att kyla den nya batterifabriken på Hisingen genom att använda renat avloppsvatten.

  Batterifabriken, Torslanda

 3. Färdigställt 2024

  Drönarbild av Brunnsparken

  Brunnsparken, Inom Vallgraven

  Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Under 2019/2020 rustades parken upp för att bli en ljusare, grönare och en mer välkomnande plats. Hösten 2024 ska en kafébyggnad vara klar och öppna i parken.

  Brunnsparken

 4. Delvis genomfört 2024

  Fixfabrikens nya bostäder ligger nära Älvsborgsbron som syns i bakgrunden

  Fixfabriken, Majorna

  1 400 nya lägenheter ska uppföras där Fixfabriken tidigare låg. Utöver bostäderna byggs även en ny skola, ett äldreboende, ny förskola och mindre verksamhetslokaler. Tidplan för utbyggnad av de återstående 400 bostäderna finns inte i dagsläget (våren 2024). Det handlar om tre kvarter där Göteborgs Stad, genom exploateringsförvaltningen, äger marken som inte har någon markanvisad part.

  Fixfabriken

 5. Färdigställt 2024

  Bild av ett rum på förskolan med stolar och krokar för kläder

  Förskola vid Dimvädersgatan, Biskopsgården

  I norra Biskopsgården ligger en förskola med åtta avdelningar. Lokalerna byggs nu om för att bli bättre anpassade till verksamheten. Även förskolegården byggs ut, så att barnen får mer lekyta och ny lekutrustning.

  Förskola vid Dimvädersgatan, Biskopsgården

 6. Färdigställt 2024

  Bild på förskola byggt som ett L med lekplats

  Förskola - Biskopsgatan 8, Biskopsgården

  Den nya förskolan på Biskopsgatan blir ett välkommet tillskott i Lundby, ett område där fler förskoleplatser behövs.

  Förskolan Biskopsgatan 8

 7. Färdigställt 2024

  Bild av skolan som är byggt som ett L med lekyta och träd

  Förskola vid Friedländers gata, Backa

  Den blivande förskolan med sex avdelningar på Friedländers gata i Backa är ett nytt projekt inom innovationsprogrammet Hoppet för klimatneutralt byggande. I det här projektet står återbruk i fokus.

  Förskola vid Friedländers gata

 8. Färdigställt 2024

  Illustrationsritning på förskolan i grått trä

  Förskolan Litteraturtorget, Backa

  På Litteraturtorget 5 byggs en ny förskola om två plan med sex avdelningar och tillagningskök. Pedagogisk odling kommer vara ett inslag i verksamheten.

  Förskolan Litteraturtorget, Backa

 9. Färdigställt 2024

  Illustrationsbild på förskolan i ljugrön färg med träs och träd runtom

  Förskola vid Torslanda Torg, Torslanda

  I centrala Torslanda ska en ny förskola byggas för att avlasta förskolor i området, och på sikt välkomna nya små göteborgare som bor i de planerade bostäderna.

  Förskola vid Torslanda Torg, Torslanda

 10. Färdigställt 2024

  Illustrationsritning på förskolan som är en lång länga i två våningar

  Förskola vid Svartedalsgatan, Biskopsgården

  På en tomt intill den nybyggda Svartedalsskolan byggs en förskola med sex avdelningar.

  Förskola vid Svartedalsgatan, Biskopsgården

 11. Färdigställt 2024

  Drönarbild av Färjenäsparken, Norra Älvstranden

  Färjenäsparken, Norra Älvstranden

  Mellan 2021 och 2024 har Färjenäsparken byggs ut för att möta älven. Etapp ett, som omfattade den stora gräsmattan och naturlika planteringar, var klar och öppnade sommaren 2022. Etapp 2, som omfattar stranddelen, öppnade i juli 2023 och färdigställdes vid årsskiftet 2023/2024. 

  Färjenäsparken, Norra Älvstranden

 12. Färdigställt 2024

  Illustrationsbild på Gärdsåsskolan som byggs i rött tegel

  Gärdsåsskolan, Kortedala-Kviberg

  Gärdsåsskolan är en 4-9-skola vid Kortedala torg med 400 elever. Göteborgs Stad moderniserar skolan etappvis under 2019-2024 med att riva, bygga nytt och renovera - med varsamhet för skolans historiska värde.

  Gärdsåsskolan, Kortedala-Kviberg

 13. Färdigställt 2024

  Drönarbild av bygget av den nya bastun i Jubilleumparken

  Jubileumsparken, Norra Älvstranden

  I väntan på att Frihamnen ska byggas ut så har göteborgarna sedan 2014 varit med och planerat, byggt och testat olika aktiviteter på platsen för Jubileumsparken. Många har svettats i bastun, lärt sig segla i seglarskolan, svalkat sig i bassängen, rullat på rampen och lekt och lärt i uteklassrummet. Nu är den första permanenta etappen av Jubileumsparken i det närmaste klar, med utflyktslekplats, hamnbad och grönskande park. Återstår gör en ny bastu. Den byggs nu och ska stå klar till sommaren 2024.

  Jubileumsparken, Norra Älvstranden

 14. Färdigställt 2024

  Bild på Kungsladugårdsskolans gula tegelbyggnad

  Kungsladugårdsskolan, Majorna

  Kungsladugårdsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6 samt anpassad grundskola årskurs 1-6. Skolan renoveras invändigt med start januari 2022. Renoveringsarbetena beräknas pågå under två år.

  Kungsladugårdsskolan

 15. Färdigställt 2024

  Bild på ishallen i Kvibergs park med stora fönster och träfasad

  Kvibergs park, Kviberg

  Sedan 2022 har Kvibergs Park fått en naturlik plantering, ett femtiotal stora träd - som flyttats från centrala staden på grund av bygget av Västlänken - har planterats i parken och en gångväg har rustats upp. Under våren 2024 färdigställs ett helt nytt grusat gångstråk. Därmed är den första delen i arbetet med att tillföra fler stadsparkskvaliteter till Kvibergs Park klar.

  Kvibergs park, Kviberg

 16. Färdigställt 2024

  Höstbild med en brunfärgad skola

  Lundbyskolan, Rambergsstaden

  Den blivande högstadieskolan i Lundby ligger mittemot Bravida Arena och Lundbybadet. Projektet är stadsfastighetsförvaltningens hittills dyraste med en budget på över en halv miljard. För det får Göteborg förutom skolan två idrottshallar, kulturskola och en renoverad 1950-talsaula med plats för 800 åskådare.

  Lundbyskolan, Rambergsstaden

 17. Färdigställt 2024

  Drönarbild över Lillhagsparken, röda tegelhus med inslag av parker emellan

  Lillhagsparken, Tuve-Säve

  Bo och arbeta i en kulturhistorisk parkmiljö – bara fem kilometer till Göteborgs centrum. Lillhagsparken är ett nytt bostadsområde som skapas med stor respekt för platsens historia och den omgivande naturen. Här byggs 900 bostäder, modellförskolan Grönskan och tre parker samtidigt som den omgivande naturen tas till vara och utvecklas.

  Lillhagsparken, Tuve-Säve

 18. Färdigställt 2024

  Bild på valen som finns på plikta lekplats

  Plikta lekplats, Majorna

  Plikta är en av Göteborgs mest besökta lekplatser med över 150 000 besökare per år. Det stora antalet besökare har lett till att lekplatsen nu är sliten och behöver renoveras. Under 2024 rustar vi upp och utvecklar Plikta till att bli en ännu bättre lekplats.

  Plikta lekplats

 19. Färdigställt 2024

  Bild på vit skolbyggnad med gräs framför

  Sannaskolan, Majorna/Linnéstaden

  Skolan i funkisstil ska varsamt justeras från F-9-skola till högstadium för årskurs 7-9 med plats för 700 elever.

  Sannaskolan

 20. Färdigställt 2024

  Drönarbild av Litteraturgatan med de byggprojekt som pågår där

  Selma Stad, Backa

  Selma Lagerlöfs Torg och området längs Litteraturgatan genomgår nu den största omvandlingen sedan torget byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med över 1700 nya bostäder, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och Selma Lagerlöfs Parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.
  Första etappen vid Selma Lagerlöfs torg beräknas vara klart under 2024. Byggnationen i de elva kvarteren längs Litteraturgatan planeras att pågå till 2028.

  Selma Stad

 21. Färdigställt 2024

  Översiktsbild av cirkulationsplatsen

  Skattegårdsvägen, Tynnered

  I projektet bygger vi om korsningen Skattegårdsvägen/Önneredsvägen till en cirkulationsplats. I anslutning till korsningen finns en tunnel för gång- och cykeltrafik, vilken i samband med ombyggnaden rivs.

  Skattegårdsvägen - cirkulationsplats, Tynnered

 22. Färdigställt 2024

  Drönarbild över Slottsskogsvallen med löparbanor, träd och växer kring

  Slottsskogsvallen, Majorna-Linnéstaden

  Slottsskogsvallens entrépark har utvecklats till en attraktiv aktivitetspark. Även själva Slottsskogsvallen har rustats upp och målats om i sina ursprungsfärger.

  Slottsskogsvallen

 23. Färdigställt 2024

  Illustrationsbild av Torslandaskolen med träbyggnader och en stor lekplats mellan husen

  Torslandaskolan, Torslanda

  I Torslanda bygger vi en ny F-6-skola med plats för 600 elever. Den nya skolan ersätter gamla Torslandaskolan F-5 och Österödskolan F-3.

  Torslandaskolan, Torslanda

 24. Färdigställt 2025

  Flygbild av hamnen som går ut som en tunga i vattnet

  Arendals hamn, Torslanda

  En helt ny hamnterminal byggs just nu väster om nuvarande terminal vid Arendal.

  Arendals hamn, Torslanda

 25. Färdigställt 2025

  Illustrationsbild på Askimsskolan i ljust tegel och byggt som ett L

  Askimsskolan, Askim

  Med anledning av en befolkningsökning i Askim, behöver kapaciteten på Askimsskolan utökas till ca 470 elever.

  Askimsskolan, Askim

 26. Färdigställt 2025

  Illustration på förskolan som är byggt i grått trä och är byggt som ett L

  Förskolan Gitarrgatan, Frölunda Högsbo

  Med åtta avdelningar och tillagningskök, blir den nya förskolan ett välkommet tillskott i ett växande Frölunda.

  Förskolan Gitarrgatan, Frölunda Högsbo

 27. Färdigställt Q4 2025

  Illustration på byggnad i färgerna gråbrunt

  Gullyckevägen, BmSS-boende, Billdal

  På Gullyckevägen i Billdal ska vi bygga sex bostäder med särskild service (BmSS). Projektet ingår i stadsfastighetsförvaltningens plan för byggprojekt med minskad klimatpåverkan.

  Gullyckevägen, BmSS-boende

 28. Färdigställt 2025

  Visionsbild av ISGR byggt i brunt fyravåningshus

  International School of the Gothenburg region (ISGR), Centrum

  International School of the Gothenburg Region, ISGR, behöver plats för fler elever. En ny tillbyggnad ger plats för 400 elever i årskurs 3-6, och kommer också att innehålla bland annat musiksalar, rörelsesal, tillagningskök och matsal. The International School of Gothenburg needs more space for a growing number of pupils. An extension will make room for 400 more pupils.

  International School of the Gothenburg region (ISGR), Centrum

 29. Färdigställt Q2 2025

  Bild på lång brun byggnad som ska bli bostad med särskild service

  Julianska gatan - BmSS-boende, nybyggnad, Kortedala

  I Kortedala på Julianska gatan 8 ska vi färdigställa sex BmSS-bostäder 2025. Projektet ingår i stadsfastighetsförvaltningens plan för byggprojekt med minskad klimatpåverkan.

  Julianska gatan - BmSS-boende, nybyggnad, Kortedala

 30. Färdigställt 2025

  Foto av Lindholmshamnen med gråa byggnader med den isblandade älven i förgrunden

  Lindholmshamnen, Lindholmen

  Lindholmshamnen - ett modernt, centralt och hållbart bostadsområde med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med gröna parker, service och kajliv på klassisk varvsmark. Utbyggnaden är i sluttampen och mycket ska färdigställas under 2024; bostäder, bryggdäck, torgyta, planteringar, gator och konstverk. Helt utbyggt ska området vara under 2025.


  Lindholmshamnen, Lindholmen

 31. Färdigställt 2025

  Drönarbild av Opaltorget med kyrkan i fronten

  Opaltorget, Tynnered

  Opaltorget ska bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta kollektivtrafikförbindelser till city, och med närhet till havet och grönområden. Här växer ett nytt stadsdelstorg fram med bland annat 1 100 nya bostäder, butiker, kontor, förskola och skola, vårdcentral, apotek, en familjecentral, ny Opalkyrka och en ny park  Opalparken  som öppnade under början av 2024. 2025 planeras de sista bostäderna vara klara, samt förskola. Byggnation av bostäder runt omkring Opaltorget kommer att fortgå under många år.


  Opaltorget, Tynnered

 32. Färdigställt 2025

  Höghus omgivna av grönska längs Danska Vägen

  Prästgårdsängen (Danska Vägen), Centrum

  Vid området Prästgårdsängen, längs med Danska vägen, har det planerats för drygt 400 nya bostäder. Den nya detaljplanen för området har vunnit laga kraft. Det är privata aktörer som bygger och utvecklar bostäderna.

  Prästgårdsängen (Danska Vägen)

 33. Färdigställt 2025

  Flygbild av Sörredsmotet

  Sörredsområdet, Arendal

  Det händer mycket längs med Sörredsvägen på Hisingen. Det är både pågående byggnation och planering av ny utveckling med nya detaljplaner.

  Sörredsområdet, Arendal

 34. Färdigställt 2025

  Åkeredsskolan i två byggnader i rött trä

  Åkeredsskolan, Önnered

  Den nya Åkeredsskolan kommer att skapa plats för 570 elever i det populära Åkered. Den gamla skolan ska rivas, och den nya skolbyggnaden planeras få två våningar och integrerad idrottshall och matsal.

  Åkeredsskolan, Önnered

 35. Färdigställt 2026

  Illustrationsbild av Bräckeskolan som byggs i gult tegel

  Bräckeskolan, Kyrkbyn

  Bräckeskolan kommer att genomgå en stor förändring fram till 2026, när en modernare och större skola planeras stå färdig.

  Bräckeskolan, Kyrkbyn

 36. Färdigställt 2026

  Foto från Engelbrektsgatan med spårvagn och människor som går

  Engelbrektslänken, Centrum

  Nu startar arbetet med att göra spårvagnsnätet i centrala Göteborg mer tåligt. Det ska bli enklare att leda om trafiken vid olyckor och oförutsedda händelser som till exempel när en spårvagn går sönder.

  Engelbrektslänken

 37. Färdigställt 2026

  Bild på entrén på Frölunda Kulturhus

  Frölunda Kulturhus och Frölundabadet

  Frölunda Kulturhus invigdes 1980, och behöver ny ventilation. Under samma period ska Frölundabadet byggas om och till för att kunna välkomna alla stadens invånare.

  Frölunda Kulturhus och Frölundabadet

 38. Klar 2026

  Illustration med cykel, bro, park med mera som illstruerar vad man överväger i en översiktsplan

  Fördjupad översiktsplan för Södra Älvstranden, Centrum

  Att Stena Lines färjeterminal ska flytta ger helt nya förutsättningar för stadsutveckling längs södra älvstranden. Här kan till exempel stadslivet i Majorna och Linné möta älven på sikt. För att få en långsiktig planering av området har arbetet med en fördjupning av översiktsplanen startat.

  Fördjupad översiktsplan för Södra Älvstranden

 39. Färdigställt 2026

  Bild på grön förskolebyggnad med lekplats utanför

  Förskola vid Bielkegatan, Lunden

  I Lunden planeras en fyra avdelningar stor förskola i anslutning till De Geersparken.

  Förskola vid Bielkegatan

 40. Färdigställt december 2025

  Frihamnen - Lindholmen (Lindholmsförbindelsen delprojekt) - Norra Älvstranden

  Frihamnen Lindholmen är en av sträckorna i Lindholmsförbindelsen som går mellan Brunnsbo och Linnéplatsen. Övriga delprojekt är i planeringsfas.

  Delsträcka 1: Brunnsbo Hjalmarbrantingsplatsen (färdigställt 2029)

  Delsträcka 2: Frihamnen Lindholmen

  Delsträcka 3: Lindholmen Linnéplatsen (färdigställt ca 2039)


  Frihamnen - Lindholmen, färdigställd 2026

 41. Färdigställt 2026

  Foto på gul skolbyggnad i länga

  Gårdstensskolan, Gårdsten

  Fler flyttar in i Gårdsten – både familjer och företag. För att möta den positiva utvecklingen i stadsdelen, bygger Göteborgs Stad en helt ny F-6-skola med plats för nästan dubbelt så många elever som gamla Gårdstensskolan.

  Gårdstensskolan

 42. Färdigställt 2026

  Bild av brunt höghus på adressen inom vallgraven 12

  Inom Vallgraven 12, Inom Vallgraven

  När Göteborgs befolkning växer kan vi få ännu mer stadsliv i centrum. Kvarteret Inom Vallgraven 12, granne med Brunnsparken, planeras bli ännu mer tillgängligt och aktivt. Tanken är ett centrumkvarter med en mix av kultur, nöjen, kontor och butiker – samtidigt som de kulturvärden som finns i området bevaras.

  Inom Vallgraven 12

 43. Färdigställt 2026

  Bilden visar hur de olika lagren ser ut i ett ultrafilter

  Installation av ultrafilter för vatten, Alelyckan

  Redan idag har Göteborg ett mycket bra dricksvatten som göteborgarna kan känna sig trygga med. På Alelyckans vattenverk ska Kretslopp och vatten installera något som kallas för ultrafilter, för att säkra framtidens dricksvatten. Lackarebäcks vattenverk har ultrafilter sedan 2016.

  Installation av ultrafilter för vatten

 44. Färdigställt 2026

  Bild på simbassäng med turkost vatten

  Ny simhall i Kortedala

  Kortedala ska få en modern simhall för simundervisning, simidrott för ungdom och motionsverksamhet. När Isdalas verksamhet flyttat in i Kvibergs Parks ishall ska Isdala rivas för att ge plats åt en ny simhall.

  Ny simhall i Kortedala

 45. Färdigställt 2026

  Drönarbild av Palmhuset

  Palmhuset, Centrum

  Palmhuset i Trädgårdsföreningen är en av Göteborgs mest ikoniska byggnader. Nu ska den både restaureras och moderniseras för att vara redo för framtiden.

  Palmhuset

 46. Färdigställt 2026

  Bild på en rödbrun skolbyggnad med träd och gångar

  Påvelundsskolan, Frölunda-Högsbo

  En större kull barn kommer snart att nå högstadieålder. Därför behöver Påvelundsskolan F-9 anpassas byggas ut och anpassas för att få plats med fler elever. Arbetet pågår mellan 2023 och 2026.

  Påvelundsskolan

 47. Färdigställt 2026

  Bild av gata med höghus i fyra våningar i ljust tegel

  Östra Kålltorp, Kålltorp

  Det natursköna området omkring Renströmska parken i Kålltorp utvecklas i takt med att staden växer. Här byggs nu cirka 600 nya bostäder varav cirka 145 är studentbostäder och cirka 30 seniorbostäder, samt ny skola. Bygget kommer att ske etappvis och startade i april 2018 och beräknas vara klart 2026.

  Östra Kålltorp

 48. Färdigställt 2026-2027

  Illustrationsbild som visar nattbild med höghus och gator

  Olof Asklunds Gata, Frölunda-Högsbo

  Först ut i stadsutvecklingen av Högsbo industriområde är Olof Asklunds gata – även kallad Södra Änggården – som kommer att innehålla bostäder, service, skola, parker och torg. Det nya området får ett fint naturnära läge intill Änggårdsbergen och cykelavstånd både till centrala staden och havet. Arbetet utförs i etapper och planeras vara klart omkring 2030.

  Olof Asklunds Gata

 49. Färdigställt 2026

  Bild på ingången på station centralen där ingången är en stor båge och byggnaden är i gammal stil

  Västlänken - Station Centralen

  I Centralenområdet byggs ytterligare en tågstation som en del av Västlänken. Den östra och den mittersta uppgången kommer att rymmas i nya byggnader. Även området runt stationen utvecklas.

  Ytterligare stationer inom Västlänken — färdigställande

  Korsvägenområdet  beräknat klart år 2030-2032

  Haga station  beräknat klart år 2030-2032

  Västlänken - Station Centralen, Centrum

 50. Färdigställt 2027

  Drönarbild sett från Götaplatsen och kungsportsavenyn ner mot Kungsportsplatsen

  Avenyn, Centrum

  Sveriges mest kända gata kommer de närmaste åren att utvecklas för att åter bli den vackraste. Göteborgs Stad och fastighetsägare längs Avenyn planerar nu inför en större upprustning och ny gestaltning.

  Avenyn

 51. Färdigställt 2027

  Bild på ett grönt höghus i 7 våningar

  Dalheimers hus - Centrum

  Det omtyckta allaktivitetshuset Dalheimers hus i Majorna ska renoveras. Dalheimers hus är en social mötesplats med hög tillgänglighet för alla göteborgare. Huset är hemvist för flera verksamheter och föreningar, runt tusen personer besöker lokalerna varje dag.

  Dalheimers hus

 52. Färdigställt 2027

  Illustrationsbild på byggnaden som ligger i korsningen bredvid stadsmuseet

  Konstnärliga fakulteten, Centrum

  Med en samlad konstnärlig fakultet, en uppgång för Västlänken och nya kopplingar genom området finns det möjlighet att stärka Göteborg som universitetsstad och området vid Renströmsparken som en kreativ mötesplats.

  Universitetet vid Renströmsparken, Centrum

 53. Färdigställt 2027

  Foto på simhall med avdelade banor

  Ny simhall i Askim

  Askim ska få en ny, modern simhall med ökad kapacitet för simundervisning, simidrott för ungdom och motionsverksamhet. Den nya simhallen ska ligga söder om den befintliga.

  Ny simhall i Askim

 54. Färdigställt Q 4 2027

  Illustrationsbild av skolbyggnad i brunt och grått

  Ryaskolan, Biskopsgården

  I mer än 50 år har Ryaskolan funnits som grundskola i Göteborgs stad. Skolan ligger i södra Biskopsgården med naturen som granne. Om- och tillbyggnaderna sker etappvis med start i september 2021 och beräknas vara färdigställt hösten 2027. Om och tillbyggnad beräknas vara klart i sista kvartalet 2027.

 55. Färdigställt 2028

  Bild på Karlatornet med stora hamnkanalen i förgrunden, sett från Tyska Bron

  Karlastaden, Lindholmen

  Kvarteren runt Karlastaden på Lindholmen planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse – på höjden. På tre hektar ska det byggas ungefär 2 000 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som blir Nordens högsta byggnad.

  Karlastaden

 56. Färdigställt 2028

  Illustrationsbild på skolbyggnaden som uppförs i rött tegel

  Toleredsskolan, Rambergsstaden

  Elever, personal och boende i området kring Toleredsskolan på centrala Hisingen kan glädja sig åt att skolan byggs om och till för att passa modern undervisning. En ny idrottshall möjliggör för lokala idrottsföreningar att hyra tid i hallen.

  Toleredsskolan, Rambergsstaden

 57. Färdigställt 2029

  Illustrationsbild på stationen i Brunnsbo

  Brunnsbo - Hjalmarbrantingsplatsen (Delprojekt i Lindholmsförbindelsen), Backa

  Brunnsbo — Hjalmar Brantingsplatsen beräknas vara klar för trafikering 2029. Utbyggnad pågår redan i detaljplan 1.

  Stråket kommer att byggas ut i två steg eftersom sträckan går genom ett antal detaljplaner och projekt som har olika start och sluttid. Därför har projektet beslutat att i respektive deletapp först bygga en bussgata förberedd för en spårbana för att sedan förses med en spåranläggning.

  Övriga etapper i Lindholmsförbindelsen


  Brunnsbo - Hjalmarbrantingsplatsen

 58. Färdigställt 2029

  Bild på höghusen som utgör Svenska mässan

  Svenska Mässan, Centrum

  När området runt Korsvägen förändras planerar Svenska Mässan att följa med i utvecklingen. Detaljplanen för +One, som det fjärde tornet kallas, gör att mässan öppnar sig mot den nya kollektivtrafikplatsen och evenemangsstråket på ett helt nytt sätt.

  Svenska Mässan

 59. Färdigställt 2030

  Bild på fronten av Göteborgs konstmuseum - med upplysta valv

  Göteborgs konstmuseum, Centrum

  I snart 100 år har Göteborgs konstmuseum funnits i byggnaden vid Götaplatsen. Men nu behöver museet utvecklas så att det lever upp till de behov och förväntningar som besökare, konstnärer och samarbetspartners har. Det gäller till exempel tillgänglighet för alla och att museet ska fungera ännu bättre både som museum och arbetsplats.

  Göteborgs konstmuseum, Centrum

 60. Färdigställt 2030

  Flygbild av kajstråket som bildar Masthuggskajen

  Masthuggskajen, Södra Älvstranden

  Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut. De gamla kvarteren ska kompletteras med nya bostäder, restauranger, förskolor, arbetsplatser och hotell. Området ska bli grönare med två nya parker och den nya halvön och ett levande kajstråk längs älven kommer ta göteborgare och besökare närmare vattnet.

  Masthuggskajen, Södra Älvstranden

 61. Färdigställt 2031

  Kartibild med lägena mellan packhuskajen och hugo hammars kaj

  Gång- och cykelbro Packhuskajen - Hugo Hammars kaj (Centrum-Norra Älvstranden)

  I september 2021 beslutade kommunfullmäktige att staden ska planera vidare för en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. När staden växer behöver vi fler förbindelser över älven. För att skapa förutsättningar för att fler ska kunna cykla eller gå planerar vi nu för en gång- och cykelbro över älven i ett centralt läge i staden. Nu pågår arbetet med genomförandestudie, detaljplan och miljödom.

  Gång- och cykelbro Packhuskajen - Hugo Hammars kaj

 62. Färdigställt 2031

  Bild på en badbassäng

  Nytt centralbad, Centrum

  Göteborg behöver ett modernt centralbad. De senaste åren har fyra olika alternativ för placering av ett nytt centralbad undersökts. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ett centralbad i evenemangsområdet, norr om Valhallagatan. Enligt den övergripande tidplanen för evenemangsområdet kan ett centralbad och sporthallar stå färdigt kvartal 1, 2031. Byggtid, där markarbeten och själva bygget räknas in, kan ligga runt mellan två och ett halvt till tre år.

  Övergripande tidplan för evenemangsområdet

  Nytt centralbad

 63. Färdigställt 2032

  Illustrationsbild från Korsvägen där stationen är illustrerad

  Västlänken

  Trafikverket meddelade den 31 augusti 2023 att Västlänken som helhet kommer att kunna öppna för trafik först någon gång mellan 2029 och 2032. Ursprungsplanen var att Västlänken skulle öppnas för trafik i slutet av 2026. Däremot är ambitionen att kunna öppna station Centralen för trafik redan 2026, som då kommer att fungera som en utbyggd säckstation. 

  Korsvägenområdet (färdigställt 2029-2032)
  Haga station (färdigställt 2029-2032)
  Station Centralen  klar 2026

  Västlänken (hela projektet inkl stationer)

 64. Färdigställt 2035

  Illustrationsbild över nya Backaplan

  Backaplan, Hisingen

  Backaplan ska förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor, kultur och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och kommer att pågå under de närmaste 15–20 åren.

  Detaljplaner inom Backaplan:
  Backaplans Centrumbebyggelse (detaljplan för centrumbebyggelse samt verksamheter)

  Backaplan, bostäder och skola (centrummiljö med handel, verksamhet samt bostäder)


  Backaplan

 65. Färdigställt 2035

  Bild inifrån nya Rya

  Nya Rya - Torslanda

  Det är snart 50 år sedan avloppsreningsverket Ryaverket byggdes på Hisingen. Nu har Gryaab påbörjat det 15-åriga projektet Nya Rya, så att vi kan fortsätta jobba för ett renare hav även i framtiden! Nya Rya är indelad i fyra etapper. Just nu pågår utredningsetappen som ska vara klar 2024. Etapp 2 består av förprojektering och pågår mellan 2025 och 2028. Den tredje etappen, själva genomförandet, påbörjas 2029 och ska vara klart 2035. Den fjärde och sista etappen är den kortaste och handlar om att överlämna programmet till linjeorganisationen. Det arbetet planeras vara klart 2036.

  Nya Rya

 66. Färdigställt 2036

  Flygbild som visar evenemangstråket som går utanför Ullevi fram till Korsvägen

  Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Centrum

  Planeringen för att utveckla området pågår för fullt. En viktig milstolpe är programsamrådet i detaljplaneprocessen som planeras till sommaren 2024. Därefter följer samråd kring detaljplanerna för både norra och södra kvarteren samt inriktningsbeslut för planerade investeringar i området.

  Övergripande tidplan för evenemangsområdet

  Nytt centralbad

  Svenska Mässan

  Program för Gårda

  Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

 67. Beräknas färdigställt 2040

  Flygbild som visar Skeppsbron på vänster sida och Frihamnen på höger sida om älven

  Frihamnen, Norra Älvstranden

  Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.

  De första två etapperna beräknas vara klara 2040. Hela Frihamnen beräknas stå färdigt 2060.

  Frihamnen - Norra Älvstranden

 68. Beräknas färdigställt ca 2040

  Illusrationsbild av centralenområdet från läppstiftet upp till Centralstationen

  Centralenområdet, Centrum

  I Centralenområdet planerar vi för nya 2 000 bostäder och 20 000 arbetsplatser i området med regionens bästa kollektivtrafikmöjligheter. Med Västlänken kan tågtrafiken till och från Göteborg utvecklas, och i kombination med att övrig kollektivtrafik stärks blir det enklare och snabbare att resa vidare i staden.

  I centralenområdet finns flera delprojekt

  Centralenområdet — generellt  hela området klart ca år 2040

  Bebyggelse på Götaleden  Detaljplanen vann laga kraft i november 2023.

  Bangårdsförbindelsen - Föreslagen inriktning ska behandlas i stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige under år 2024.

  Lilla Bommen — byggstartad 2023

  Norr om Centralstationen  planen har vunnit laga våren 2024 kraft efter att ha varit överklagad.

  Norr om Nordstan  planen har vunnit laga kraft sommaren 2024 efter att ha varit överklagad.

  Centralenområdet - alla delprojekt

 69. Helt färdigställt 2046, sker etappvis

  Bild av hamnkanalen som ligger mellan Brunnsparken och Nordstan

  Kanalmurarna - Centrum

  Flera av Göteborgs kanalmurar är i dåligt skick och behöver rustas upp. De byggdes på 1600-talet när trafiken bestod av häst och vagn. På grund av ålder och nutidens tunga trafik har murarnas grundläggning blivit sliten. Snart startar upprustningen längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån. Ett omfattande projekt som också innebär att göteborgare och besökare får tillgång till gatorna på ett nytt sätt.

  Kanalmurarna

 70. Pågående planering

  Stadsutvecklingsprojekt under planering

  En del påbörjade stadsutvecklingsprojekt befinner sig i planeringsskedet och det är därför svårt att förutse när de beräknas bli färdigställda   men vi vill ändå visa vilka projekt som planeras just nu och som sedan ska förverkligas.

 71. Planeringsfas

  Drönarbild av Kungstorget med en vit markering inritan vid kanten till kanalen

  Basargatan och Kungstorget

  Parkeringsytorna på Basargatan vid vallgraven intill Kungstorget ska omvandlas till platser för möten, aktivitet och gångstråk för göteborgare och besökare. Just nu pågår planeringen för Basargatans och Kungstorgets utveckling nära vatten och grönska.

 72. Planeringsfas

  Illustrationsbild på framtida Frölunda torg

  Frölunda Torg, Frölunda-Högsbo

  Frölunda Torg är en av de viktiga platserna i Göteborg där kollektivtrafik, handel, arbetsplatser och bostäder samlas. Det är en plats som ständigt är under utveckling, och nu är det dags att titta på möjligheterna att bygga ut köpcentret och kraftsamla med fler bostäder och verksamheter. Preliminär byggstart 2024-2026.

  Frölunda Torg

 73. Planeringsfas

  Flygbild av Södra Älvstranden

  Fördjupad översiktsplan för Södra Älvstranden

  Att färjeterminalerna på södra älvstranden ska flytta ger helt nya förutsättningar för stadsutveckling i området. Här kan till exempel stadslivet i Majorna och Linné möta älven på sikt. För att få en långsiktig planering av området har arbetet med en ändring av översiktsplanen startat.

 74. Planeringsfas

  Illustrationsbild av hur det skulle kunna se ut vid Gullbergsvass längs älven

  Gullbergsvass, Centrum

  Idag kan Gullbergsvass uppfattas som en anonym del av staden, men här planeras för en helt ny stadsdel som knyter samman fem stadsdelar. I Gullbergsvass kommer 20 000 människor att bo och lika många kommer att arbeta här. Utvecklingen av området ligger längre fram i tiden, men redan nu finns idéer om att göra det mer tillgängligt och kanske utveckla kajstråket längs Drömmarnas kaj och Falutorget.

  Det har gjorts en förstudie som bland annat lyfte fram Gullbergsvass som en knutpunkt för hela regionen.

  Gullbergsvass

 75. Planeringsfas

  Illustrationsbild som visar ett konstträd och en öppen plats (vid Kopparmärra)

  Harry Hjörnes Plats, Inom Vallgraven

  Den triangelformade platsen – eller ett litet torg, en piazza om man så vill – i Göteborgs historiska stadskärna ska de kommande åren rustas upp då platsen nu är sliten och saknar ett livskraftigt träd som kan ge både grönska och skugga. Ny tidplan för projektet är på gång.

  Harry Hjörnes Plats

 76. Planeringsfas

  Bild på platsen utanför Folkets Hus vid Järntorget som ska upprustas

  Olof Palmes plats, Majorna

  Mitt i den pågående stadsutvecklingen mellan Masthuggskajen och Haga ligger Olof Palmes plats – en viktig knutpunkt för olika trafikslag och en central mötesplats för stadens nöjes- och kulturliv. En förstudie är gjord för att se hur platsen kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig och nu pågår gestaltningsarbetet.

  Eftersom upprustningen måste anpassas till byggnationen som redan pågår i området kan exakt tidpunkt inte anges för när upprustningen kan starta. Preliminär byggstart 2025.


  Olof Palmes plats

 77. Planeringsfas

  Bild på det markerade idrottsområdet

  Rambergsstadens idrottsområde, Rambergsstaden

  Detaljplanering pågår för området söder om Wieselgrensplatsen, kring Bravida Arena. Lundbybadet och ishallen Rambergsrinken behöver ersättas och få nya placeringar inom samma område. Badhuset är väldigt populärt och välbesökt och behöver därför bli större än vad det är i dag.


  Rambergsstadens idrottsområde

 78. Planeringsfas

  Illustrationsbild på framtida Skeppsbron med ny bostäder och strandpromenad

  Skeppsbron, Södra Älvstranden

  Planen för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. I oktober 2023 beslutade kommunfullmäktige att pausa genomförandet av befintlig detaljplan och att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av en helt ny detaljplan för området.

  Skeppsbron

 79. Planeringsfas

  Illustrationsbilden visar tillskottet av hus i närheten av nuvarande polishuset

  Smålandsgatan, Centrum

  Poliser, studenter och tennis – detaljplanen för Smålandsgatan har verkligen ett blandat innehåll. Idén är att ge polisen det utrymme den behöver samtidigt som hela området blir mer stadslikt.

  Smålandsgatan, Centrum

 80. Planeringsfas - byggstart hösten 2024

  En metallval som finns på lekplatsen Plikta

  Plikta lekplats - upprustning

  Plikta är en av Göteborgs mest besökta lekplatser med över 150 000 besökare per år. Det stora antalet besökare har lett till att lekplatsen nu är sliten och behöver renoveras. Under 2024 rustar vi upp och utvecklar Plikta till att bli en ännu bättre lekplats.

 81. Planeringsfas

  Bild på höghus i Gårda

  Program för Gårda, Gårda

  Nu är det dags att titta på Gårdas utveckling och se hur stadsdelen både kan utvecklas och vårdas. Gårda är en stadsdel som har blivit lite avskuren från resten av staden. Den innehåller såväl bostäder och kontor som gammal bebyggelse.

  Program för Gårda

 82. Planeringsfas

  Flygbild över Slakthusområdet

  Program för Slakthusområdet, Gamlestaden

  Nu är arbetet med att ta fram ett planprogram för Slakthusområdet igång. Denna kulturhistoriska miljö, har ett unikt läge, mitt emellan förort och centrum - och precis den framväxande tyngdpunkten Gamlestaden. Området har stora möjligheter att utvecklas till en attraktiv mötesplats vid vattnet och broarna.

  Programsamrådet är nu avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna.

  Program för Slakthusområdet

Kontakt

Kundservice

Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}