Till sidans huvudinnehåll
Nattbild av Hisingsbron med blå upplysning

Göteborgs Arkitekturpolicy

Göteborg ska utvecklas och förändras mycket de kommande decennierna. För att detta ska resultera i en stad vi kan vara stolta över, måste kvaliteten i den kommande stadsutvecklingen sättas i fokus. Därför har Göteborgs Stad nu tagit fram en arkitekturpolicy.

Vad?

Arkitekturpolicyn visar Göteborgs Stads ambitioner om hur arkitektur kan bevaras, stärkas och utvecklas och bidra till en stad som hänger samman, är attraktiv, med närhet till service, grönområden och kollektivtrafik. En stad som är jämlik och välkomnande.

Syftet med arkitekturpolicyn är att hjälpa stadsbyggnadskontoret och stadens planerande förvaltningar att kanalisera och strukturera kunskap, erfarenheter och diskussioner om arkitektur.

 Hur?

En del av arbetet har varit att formulera en arkitekturpolicy som visar viljeinriktningen i staden kring arkitekturfrågorna. Policyn är ett verktyg för fortsatta samtal om arkitektur och stadsbyggnad, internt och externt, med stadsbyggnadsaktörer och medborgare.

Arkitekturpolicyn innebär att Göteborg utvecklas till:

  • En attraktiv stad med stark identitet
  • En stad för människor
  • En modig förebild inom arkitektur

Varför?

Arkitektur och gestaltning – en självklar del i beslut

Arkitekturpolicyn ska ha sin plats bredvid andra styrande dokument som Trafikstrategin och Grönplan och ska på sikt bli en del av Översiktsplanen (ÖP). Som en del av ÖP beskriver den ett gemensamt synsätt på arkitekturen och att Göteborgs Stad arbetar tillsammans för en god livsmiljö och en hållbar utveckling.

När det gäller frågor som berör stadsutveckling så ska arkitektur och gestaltning vara en självklar del i beslut i alla nämnder, styrelser och verksamheter i stadens regi. 

Det arkitekturstrategiska arbetet är förankrat med både bredd och spets inom allmänhet, förvaltning, politik och akademi.

När?

Göteborgs Arkitekturpolicy godkändes av byggnadsnämnden den 11 december 2018.


Kontaktperson

Ann Bergermark Rintala

Kommunikationsansvarig
ann.bergermark.rintala@stadsbyggnad.goteborg.se

För övriga frågor kontakta

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}